Jäta menüü vahele

Balti riikide peastaapide ülemad arutasid riikidevahelist kaitsekoostööd

Eile ja täna kohtus kaitseväe peastaabi ülem brigaadikindral Veiko-Vello Palm Tallinnas oma Läti ja Leedu kolleegidega, kellega arutasid Balti riikide vahelise kaitsekoostöö- ja selle edasise arendamise teemadel.

Peastaabi ülemate tasemel toimunud kolme riigi sõjalise komitee kohtumise käigus olid muu hulgas teemadeks riikide kaitsevägede- ja nende eri väeliikide vaheline koostöö, kolme riigi ühise õhuseire- ja juhtimissüsteemi BALTNET edasine arendamine, välisoperatsioonidel panustamine, ühisõppused ja Balti kaitsekolledži tegevus.

„Selliste kohtumiste eesmärgiks on eelkõige ühise olukorrateadlikkuse tõstmine, aga tegeleme ka väga praktiliste küsimustega – olgu selleks näiteks BALTNET-i arendamine, aga ka operatiiv- või võimearendustega seotud teemad. Tegemist ei ole ainult infovahetusega vaid püüame aru saada, kuidas saaksime kõige paremini oma riike ja regiooni nii täna kui tulevikus kaitsta,“ ütles brigaadikindral Palm.

„Sõjalise komitee kohtumiste raames saame jagada oma ideid ja koordineerida meie riikide ühist panust julgeoleku- ja kaitseküsimustes. Praegu on meie nõrgaks kohaks võibolla ühiste kaitsehangete tegemine, aga see on valdkond, mida samuti arutasime ning kindlasti tulevikus tugevdada püüame,“ ütles Läti kaitseväe peastaabi ülem brigaadikindral Imants Ziedinš.

„Selle kohtumise üheks olulisemaks tulemiks oli eelkõige omavaheline infovahetus ja regionaalsete vajaduste ja tegevuste koordineerimine,“ ütles Leedu kaitseväe peastaabi ülem brigaadikindral Gintautas Zenkevičius ning lisas, et see on oluline just NATO operatiivplaneerimise sünkroniseerimise tarbeks.

Balti riikide kaitseväed teevad tihedat koostööd. Ühise õhuseiresüsteemi BALTNET raames mehitatakse koos Balti õhuruumi juhtimiskeskust Leedus Karmelavas. Ühise pataljoniga BALTBAT on osaletud NATO reageerimisjõududes ja panustatakse ka edaspidi. Tartus paiknev Balti kaitsekolledž BALTDEFCOL on Balti riikide ühine sõjalise kõrghariduse kolmanda astme staabikolledž, mis koolitab vanemstaabiohvitsere.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59674

Keri üles