Jäta menüü vahele

Diviisi logistikapataljon sai uue ülema

Tallinnas Lennusadamas toimus kolmapäeval, 5. juunil diviisi logistikapataljoni ülema vahetuse tseremoonia, kus pataljoni senine ülem kolonelleitnant Tambet Mäe andis juhtimise üle kolonelleitnant Asso Trekslerile.

“Võimalus naasta pataljoniülemana üksusesse, kust mu logistiku karjäär alguse sai on märgilise tähendusega. Veelgi enam, kolonelleitnant Tambet Mäe andis minule üle üksuse, mis on lahinguvõimeline ja vajaduse tekkides oleme valmis alustama koheselt diviisi logistikatoetusoperatsioonidega. On privileeg seista Logistikapataljoni lipu eest ja kinnitan, et annan endast maksimumi hoidmaks saavutatud kvaliteeti,” ütles kolonelleitnant Treksler.

Kolonelleitnant Asso Treksler juhtis siiani diviisi logistikajaoskonda ja omab suurt kogemust logistika- ja toetuse valdkonnas kaitseväe peastaabist, Kaitseväe Akadeemiast, toetuse väejuhatusest, Afganistanist, logistikapataljonist ning logistikakeskuse tagalapataljonist. Kolonelleitnant Treksler on omandanud organisatsiooni käitumise magistrikraadi Tallinna Ülikoolis ja sõjaväelise hariduse Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes, täiendanud end Balti Kaitsekolledžis ja  Leedu Kindral Jonas Žemaitise akadeemias.

Kolonelleitnant Tambet Mäel on pikaaegne kogemus kaitseväe logistika valdkonnas, olles teeninud mitmetel erinevatel logistikaga seotud ametikohtadel nii kaitseväe peastaabis, maaväes kui ka toetuse väejuhatuses. Kolonelleitnant Mäe alustas oma teenistust kaitseväes tänase logistikapataljoni eelkäijaks olevas kaitseväe logistikakeskuse tagalapataljonis 2004. aastal. Kolonelleitnant Mäe on omandanud magistrikraadi Kaitseväe ühendatud õppeasutustes ja täiendanud end Balti Kaitsekolledžis. Kolonelleitnant Mäe jätkab oma teenistust diviisi staabi logistikajaoskonna ülemana.

“Pataljon on eelnevatel aastatel suutnud hästi sammu pidada kaitseväe üldiste arengutega. Oleme astunud suure sammu edasi alalise lahinguvalmiduse hoidmisel ning suutnud tuua väljaõppesse rohkem kvaliteeti ja mõtestatust. Meie heast hetkeseisust sain ülevaate äsja lõppenud õppusel Kevadtorm, kus nii ajateenijaid kui reservväelased demonstreerisid, et suudavad ohutult ja oskuslikult neile pandud ülesandeid täita. See tõestab, et meie väljaõppe korraldatus on hea ja inimesed selles süsteemis on oma ülesannete kõrgusel,” ütles äsja diviisi logistikapataljoni juhtimise üle andnud kolonelleitnant Tambet Mäe.

“Mul on ülimalt hea meel, et pataljoni juhtimise on üle võtnud diviisi logistikavaldkonnaga hästi kursis olev ning ülimalt professionaalne ohvitser. Olen veendunud, et pataljon saab tema juhtimisel täiendava tõuke, et diviisi logistika oleks nii sisult kui vormilt veel paremini korraldatud, ning pataljoni inimesed oleksid hästi hoitud,“ lisas kolonelleitnant Mäe.

Lisaks pataljoniülema vahetuse tseremooniale, toimus Lennusadamas ka 2023. aasta suvise kutse reservi minevate sõdurite pidulik lõpurivistus. Juuni keskpaigas arvatakse reservi 119 logistikapataljonis ajateenistuses väljaõppe läbinud võitlejat.

Logistikapataljon on diviisi  allüksus, mille peamisteks ülesanneteks on  allüksuste lahinguvalmiduse tagamine, logistiliste ülesannetega sõjaaja üksuste formeerimise korraldamine ning allüksuste ettevalmistamine, kaitseväe struktuuriüksustele logistilise toetuse osutamine, sõjaväelise väljaõppe korraldamine, kaitseväe logistilise erialaväljaõppe toetamine. Logistikapataljon asub Paldiskis.

Fotod

Keri üles