Jäta menüü vahele

Diviisi staap ja üksused tegutsevad Warfighteri otsustaval moodulil

Diviisi staap alustas 19. veebruaril USA maaväe hindamisõppuste seeria Warfighter lõpumooduli läbimisega, mis kestab kuni 14. märtsini.

​Diviisi staap osaleb alates eelmisest aastast USA maavägede Warfighter väljaõppe- ja hindamise programmis. Selle läbimine annab vajaliku kogemuse operatsioonide planeerimisel ja elluviimisel ning samas liitlaste silmis kinnituse, et diviis suudab edukalt juhtida nii Eesti kui ka täiendavaid liitlasüksusi. Diviisi üks eesmärkidest on lisada kindlustunnet liitlaste potentsiaalseks panustamiseks.

Märtsis toimub õppuste seeria Warfighter otsustav mooduli osa, mille käigus saab diviisi staap kontrollida oma valmisolekut tegutseda USA viienda korpuse alluvuses .

Tegemist on staabiõppusega, samas staabi elemendid paiknevad eri riikides ja ka diviisi staabi elemendid liiguvad nii riikide vahel kui Eesti-siseselt.

Aastal 2024 toimub  Warfighter CPX 24-3 USA Euroopa väejuhatuse iga-aastase õppuse Austere Challenge 2024 (AC24) raames. AC24 eesmärgiks on harjutada Euroopa kaitsmist ja koostööd NATOs. Diviis kui NATO struktuur tõestab oma võimekust kaitsta Eestit ja NATOt ning on ühenduseks NATO liitlasvägede koheseks toimimiseks kui selleks tekib vajadus.

Keri üles