Jäta menüü vahele

Diviisi ülem kindralmajor Veiko-Vello Palm kohtus NATO kiirsiirmiskorpuse ülema asetäitja kindralmajor Jeremy Bennetiga

Sel nädalal on Eestis visiidil NATO Itaalias asuva kiirsiirmiskorpuse ülema asetäitja kindralmajor Jeremy Bennett. Kohtumisel Eesti diviisi ülemaga arutati liitlasvägede üksuste koostoimet vastu võtva riigiga erinevates formaatides.

„Anname edasi oma kogemusi liitlaste üksuste integreerimisest NATO idatiival. Oleme aasta jooksul omandanud palju praktikat ja teadmisi, kuidas luua kollektiivkaitse raamistikus nn plug and play keskkond. Meie diviis on selles üks kõige edasiarenenumaid ja lausa kogenumaid,“ ütles diviisi ülem kindralmajor Veiko-Vello Palm.

„NATO kiirsiirmiskorpus on ühtlasi alliansi reageerimisjõud (ARF), NATO Euroopa vägede ülemjuhataja (SACEUR) esimene kiirreageerija kriisi puhul. Just seetõttu tulingi Eestisse, et paremini aru saada kuidas ARF saaks tulevikus abiks olla,” ütles kindralmajor Bennett.

NATO Itaalia kiirsiirmiskorpus (NRDC-Italy) on rahvusvaheline staap, mis paikneb Itaalias Milanos. See on kiirreageerimisstaap, mis on vajadusel valmis juhtima NATO vägesid missioonidel NATOs või väljaspool alliansi piire, tagades NATO territooriumi kaitse ja edendades alliansi julgeolekuhuve. Korpus on lahinguvalmis NATO formatsioon, mis saab tegutseda vajalikus regioonis, toetades NATO põhiülesandeid. 

Korpusega on seotud või sellele allutatud näiteks Itaalia “Vittorio Veneto” ja 2. “Acqui” diviis, Ühendkuningriigi 1. diviis, Kreeka 2. mehhaniseeritud diviis, 10. Sloveenia jalaväepataljon ja Ungari jalaväepataljon ning mitmed Itaalia relvajõudude toetusüksused. 2023. aastal valiti NRDC-Italy alliansi reageerimisjõu (ARF) juhtstaabiks. Korpus loodi 2001. aastal.

Kaitseväe diviis täidab Eesti sõjalises kaitses kahte peamist eesmärki: seob omavahel maakaitseringkondade, brigaadide ja teiste väeliikide lahingud ning on ühenduslüli liitlaste ja nende sõjaliste võimete vahel. Diviisi põhiülesanne on oma vastutusalas planeerida ja teostada sõjalisi operatsioone koosseisus olevate ja ajutiselt allutatud üksustega, sealhulgas välisriigi relvajõudude üksustega. Diviisi tegevuspiirkond hõlmab kogu Eesti territooriumi.

Keri üles