Jäta menüü vahele

Eesti diviisi juhtimise võttis üle kolonel Mait Müürisepp

Laupäeval, 30. märtsil andis Eesti diviisi senine ülem kindralmajor Veiko-Vello Palm üksuse juhtimise üle kolonel Mait Müürisepale.

“Annan diviisi juhtimise üle teadmisega, et selle arendamine ja liitlaste jätkuv integreerimine Eesti suurimasse üksusesse on pidev ja katkematu protsess. Kolonel Müürisepp on juhtinud diviisi staapi alates selle loomisest ja leiab kindlasti viise kuidas meie diviisi oskusi ja võimekusi tugevdada,” ütles kindralmajor Veiko- Vello Palm, kes jätkab oma teenistust reservis.

“Diviis on veidi üle aasta vana aga seda ei loodud tühjale kohale. Diviisi tugev vundament nii brigaadide kui pataljonide näol on arenenud koos kaitseväega riigi taasloomisest alates. Diviisi staabi käivitamine, mehitamine ja sellele hoo sisse andmine on lühikese ajaga päris hästi õnnestunud. Tänan kindralmajor Palmi, aga kindlasti ka kõiki panustajaid, kas siis diviisis või väljaspool. Äsja läbisime olulise staabiõppuse Warfighter/ Austere Challenge 24 ja tagasiside on olnud väga positiivne,“ ütles kolonel Mait Müürisepp, kes on kuni käesoleva aasta suveni täitmas diviisi ülema kohustusi.

Kolonel Mait Müürisepp alustas oma teenistuskäiku 1993. aastal Riigikaitseakadeemia kadetina, on teeninud Scoutspataljoni rühma- ja kompaniiülemana ning juhtinud nii Scoutspataljoni kui ka 1. jalaväebrigaadi operatiivsektsiooni, olnud Kalevi jalaväepataljoni ning kaitseväe peastaabi operatsioonide osakonna ülem.  Aastatel 2011-2015 viibis ta välisteenistuses NATO Euroopa vägede kõrgemas peakorteris (SHAPE). Kolonel Müürisepp on lisaks  Riigikaitse akadeemiale lõpetanud ka USA Army War College´i, US Army Command and General Staff College´I ning täiendanud end NATO koolis ja Slovakkia Kõrgemas Sõjakoolis. Kolonel Müürisepp on osalenud välisoperatsioonidel Kosovos ning Bosnia ja Hertsegoviinas.

Kaitseväe diviis täidab Eesti sõjalises kaitses kahte peamist eesmärki: seob omavahel maakaitseringkondade, brigaadide ja teiste väeliikide lahingud ning on ühenduslüli liitlaste ja nende sõjaliste võimete vahel. Diviisi põhiülesanne on oma vastutusalas planeerida ja teostada sõjalisi operatsioone koosseisus olevate ja ajutiselt allutatud üksustega, sealhulgas välisriigi relvajõudude üksustega. Diviisi tegevuspiirkond hõlmab kogu Eesti territooriumi.

Fotod

Keri üles