Jäta menüü vahele

Eesti ja USA vahel sõlmitud kokkulepe kergendab kaitsevägede mõlemapoolset toetust

Eesti ja Ameerika Ühendriikide kaitseministeeriumid sõlmisid vastastikuse kütusega varustamise kokkuleppe, mis lihtsustab kahe riigi relvajõudude omavahelist kütuse tarnimist ja seab kütusega varustamisele ühtsed alused.

„Tegemist on mõlemale osapoolele olulise kokkuleppega, kuna selle tulemusel kiireneb ja muutub lihtsamaks muu hulgas ka meie kui vastuvõtva riigi toetus Eestis viibivatele ameerika sõduritele,“ ütles kaitseväe peastaabi ülem brigaadikindral Enno Mõts.

Kokkulepe sätestab muuhulgas õhu-, mere- ja maavägedele vajaliku kütuste ladustamise, käitlemise ja tarnimise tingimused ning kvaliteedinõuded. Leppe eesmärk on suurendada mõlema riigi üksuste vahelist kütuse tarnimise paindlikkust ja kiirust.

Kokkulepe võimaldab vastastikust mistahes kütusega varustamist nii rahu- kui ka sõjaajal, rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel, humanitaarmissioonidel, ühisõppustel ja muudel kokkulepitud juhtudel. Lepe on tähtajatu ning on rakendatav nii Eestis kui ka mujal maailmas ning hõlmab kõigi väeliikide vajadusi.

Eesti poolt allkirjastas lepingu kaitseväe peastaabi ülem brigaadikindral Enno Mõts. Ameerika Ühendriikide poolt allkirjastas lepingu Defense Logistics Agency Energy ülem brigaadikindral Jimmy R. Canlas.

Ameerika Ühendriigid, Suurbritannia, Saksamaa ja Prantsusmaa on Eesti lähimad liitlased, kes on koos Põhjamaadega 1990. aastate algusest aidanud Eesti kaitsejõude üles ehitada. Koostöö Ameerika Ühendriikidega hõlmab suurt hulka erinevaid valdkondi nagu väljaõpe, sõjalised õppused, hanked, rahvusvahelised operatsioonid ja Balti koostöö projektid.

Keri üles