Jäta menüü vahele

Eesti kaitseväe diviis osales USA staabiharjutusel

Eesti kaitseväe diviis osales Fort Riley’s toimunud USA 1. jalaväediviisi õppusesarja Warfighter staabiharjutusel, kus mõlemad diviisid said harjutada üksuste tegevuste planeerimist USA viienda korpuse raamistikus.

„Nii USA kui Eesti diviisi juured ulatuvad 1917. aastasse, kuid meil on omariikluse kaotamise ja nõukogude okupatsiooni tõttu olnud üle 80-aasta pikkune tegevuspaus. Nüüd peame tekkinud lünga kiiresti tagasi tegema,“ ütles kaitseväe diviisi ülem kindralmajor Veiko-Vello Palm.

Tema sõnul annab Warfighteri õppusesari suurepärase võimaluse astuda pikki samme sellele eesmärgile lähemale ning aitab eelmise aasta lõpus taasloodud diviisil õppida, kuidas mõelda ja tegutseda diviisisuuruse üksusena.

„Ameerika Ühendriikide maaväe diviisi mahukas väljaõppeprogrammi läbimine on meile väga oluline arendamaks meie võimet orkestreerida suuremahulist lahingutegevust,“ lisas kindralmajor Palm. „Siinkohal on paslik tänada nii 1. jalaväediviisi kui kogu USA relvajõudude organisatsiooni, kes annavad meile võimaluse harjutada õlg-õla kõrval meie põhiliste liitlastega.“

USA 1. jalaväediviis ja Eesti kaitseväe diviis alustasid tihedamat koostööd eelmisel aasta lõpus, kui USA kaitseväelased käisid Eestis loodava diviisi staabiliikmeid koolitamas. Tänavu juunis osaleti ühiselt õppusel Saksamaal ning nüüd USA-s. 21.-31. augustini toimunud väljaõppeseminaril ja sellele järgnenud staabiharjutusel Fort Riley-s osales ligi 70 kaitseväelast Eesti kaitseväe diviisist. 

1. jalaväediviis on Kansase osariigis Fort Riley linnakus baseeruv Ameerika Ühendriikide maaväediviis, mis on USA vanim järjepidevalt tegutsenud väeüksus. Diviis on olnud katkematult teenistuses alates selle loomisest 1917. aastal Esimese maailmasõja ajal.

Kaitseväe diviis on Eesti suurim maismaa struktuuriüksus, mis tegutseb kaitseväe juhataja vahetus alluvuses. Tegemist on sõjaaja üksuse ja alaliselt tegutseva struktuuriüksusega, mille põhiülesanne on oma vastutusalas planeerida ja teostada koosseisus olevate ja ajutiselt allutatud üksustega, sealhulgas välisriigi relvajõudude üksustega, sõjalisi operatsioone.

Diviisi tegevuspiirkond hõlmab kogu Eesti territooriumi. Diviis on kaitseväe juhataja käsuõigusega antud NATO käsuahelasse ja allutatud NATO Kirdekorpusele. Diviis täidab Eesti sõjalises kaitses kahte peamist eesmärki – seob omavahel maakaitseringkondade, brigaadide ja teiste väeliikide lahingud ning on ühenduslüli liitlaste ja nende sõjaliste võimete vahel.

Keri üles