Jäta menüü vahele

Eesti kaitseväe Iraagis teeniv kontingent võttis vastutuse hollandlastelt üle

Eesti kaitseväe kontingent, mis loetud päevad tagasi Iraaki jõudis, võttis täna Ameerika Ühendriikide juhitaval operatsioonil Inherent Resolve üle vastutuse Hollandi kompaniilt ning alustas üksusele määratud ülesannete täitmist.

„Vaatamata meie kiirele siirmisele ning lühikesele väljaõppeajale oleme täna enam kui valmis hollandlastelt vastutust selle missiooni eest üle võtma,“ ütles Eesti kontingendi vanem kolonelleitnant Martin Abram pärast hollandlastelt operatsiooni lipu vastu võtmist ning selle Eesti kompanii ESTCOY-18 ülemale major Allar Oleskile edasi andmist.

Abram lisas, et tugevalt on tunda liitlaste poolset toetust ning Eesti üksust oodati siia kannatamatult ja pikisilmi. See on tema sõnul ühest küljest tõsine märk ja tubli tunnustus Eesti kaitseväele senise hea koostöö eest liitlasvägedega, kuid samas seab see meie kontingendile ka kohe algusest peale väga kõrged ootused ning suure tähelepanu.

Põhja-Iraagis Erbili piirkonnas oma teenistust alustanud Eesti kontingendi põhiosa moodustab Scoutspataljoni vähendatud jalaväekompanii ESTCOY-18. Üksus paikneb koos rahvusvahelise ühendsihtüksusega Erbili õhuväebaasis.

Hollandi kaitsevägi osales operatsioonil Inherent Resolve kokku 8 aastat oma löögiüksusega Stoottroepen, mis on võrreldavas suuruses Eesti üksusega, täites selle aja jooksul erinevaid ülesandeid alates väljaõppe läbiviimisest kuni täna eestlastele üle antava vastutuseni.

„Teenistus siin nõuab pidevat tähelepanu ja distsipliini hoidmist, mis võib näilises vaikelus omaette väljakutseks osutuda. Soovin eestlastele nende teenistuses parimat ning mul ei ole kahtlustki, et õnnestute oma ülesannetes,“ ütles Hollandi kompanii ülem kapten Jeffrey Eesti kontingendile vastutust üle andes. „Olen uhke oma üksuse üle, mille teenistuse eest siin olen vaid komplimente saanud ning olen tänulik võimaluse eest seda üksust juhtida“.

ESTCOY-18 ülesanded operatsioonil jagunevad laias laastus kolmeks. Baasikaitseülesande raames tuleb vastutada baasi turvalisuse eest mehitades mitmeid kontrollpunkte nii sõidukite kui isikute kontrolliks. Kiirreageerimisüksusena tuleb hoida kõrget valmisolekut reageerida loetud minutite jooksul kõigile sündmustele, kus ülesannetel hätta jäänud teised üksused kiiresti toetust vajavad. Märkimisväärset tähtsust omav ja suurt paindlikkust nõudev võtmeisikute julgestamise ülesanne toetab igal tasandil poliitiliste ja kaitseväeliste visiitide korraldamist Erbili ümbruses olevas Kurdistani regioonis, mis on oluline võitluses terrorirühmitustega ning rahu hoidmiseks.

Scoutspataljoni kompanii täidab Iraagis ülesandeid suures osas oma tavapärase lahingvarustusega. Üksuse relvastuses on R20 automaadid ja teised käsitulirelvad ning muu relvastus koos erivahenditega. Peamiseks erisuseks on harjumuspäraste soomustransportööride ja –lahingumasinate vahetamine operatsioonil kasutatavate soomustatud maasturite vastu, mis vastavad paremini kohalikele oludele.

ESTCOY-18 annab oma ülesanded edasi järgmisele rotatsioonile selle aasta oktoobris.

Operatsiooni Inherent Resolve eesmärgiks on nõustada ja toetada kohalikke julgeolekujõudusid, kuni nad suudavad iseseisvalt alistada terroristliku islamirühmituse Daesh, luues tingimused edasiseks julgeolekualaseks koostööks. Oma osalemisega annab Eesti otsese panuse võitlusesse terrorismi ja teiste tõsiste julgeolekuohtude vastu, mis puudutavad nii Euroopat, NATO liikmesriike kui Eestit ennast, kinnitades sellega valmisolekut panustada koos oma liitlastega julgeoleku tagamisse just seal, kus julgeolekuohud asuvad.

Eesti otsustas liituda Ameerika Ühendriikide juhitava sõjalise koalitsiooniga Iraagis operatsiooni Inherent Resolve (OIR) raames juba 2016. aastal, kuid senine mandaat võimaldas kuni 5 kaitseväelase lähetamist ühendsihtüksuse staapi. Varasemalt on Eesti osalenud Iraagis operatsioonidel Iraqi Freedom (OIF) aastatel 2003-2009 ja NATO Mission Iraq aastatel 2005-2011 ja alates 2018. aastast tänaseni. Eesti kaitseväelased on osalenud erinevatel välisoperatsioonidel ligi 30 aastat.

GALERII

Keri üles