Jäta menüü vahele

Eesti kaitseväelane Iraagis pälvis Ameerika Ühendriikide kaitseministri medali

Möödunud nädalal sai Iraagis teenistust lõpetav vanemveebel Marko Taluste Ameerika Ühendriikide kaitseministri nimel antava teenistusmedali, tunnustuseks tema eeskujuliku panuse eest rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve.

Medali andis üle operatsiooni Inherent Resolve sõjalise nõustamise grupi ülem brigaadikindral Michael W. Ecker. „Vanemveebel Taluste tõi gruppi seda, mida nimetatakse jõu võimendamiseks – ta oskab nakatada kõiki rahvusvahelise meeskonna liikmeid oma positiivsusega ja ülima professionaalsusega, võimendades üksuse efektiivsust ja tugevdades meeskonnavaimu,“ ütles brigaadikindral Ecker ja lisas, et kõik Eesti kaitseväelased on talle väga hea mulje jätnud. „See, mida teevad Eesti kaitseväelased siin Iraagis, nende pühendumus ja professionaalsus, on kõige parem viis oma riigi reklaamimiseks. Eesti sõdurid on oma riigi kõige paremad saadikud.“

Vanemveebel Taluste teenis operatsiooni Inherent Resolve sõjalise nõustamise grupi veeblina kümme kuud, panustades mitmerahvuselise üksuse ametikohtade planeerimisse, uue personali integreerimisse, taristu ja standardprotseduuride arendamisesse ning nõustas üksuse ülemat strateegia ja ressursside planeerimisel.

„Vanemveebel Taluste on meie grupi süda, mis kujundab rütmi ja hoolitseb selle eest, et kogu meeskond saaks edukalt toimida. Väekaitse, lahingurütm, allüksuste koostöö – oma proaktiivse tegevusega on ta panustanud kõikidesse üksuse funktsioonidesse ja me jääme temast puudust tundma hakkame teda igatsema,“ ütles sõjalise nõustamise grupi ülema asetäitja kolonel Thurman McKenzie, kelle vahetus alluvuses vanemveebel Taluste Iraagis teenis. „Asjatundlikkus iseloomustab kõiki Eesti kaitseväelasi, kellega ma olen siin, Iraagis, kokku puutunud ja ma olen kindel, et uus veebel jätkab sama head tööd,“ lisas kolonel McKenzie.

Vanemveebel Taluste annab sellel nädalal grupi veebli ülesanded üle äsja Erbili õhubaasis oma teenistust alustanud staabiveebel Kaido Õimule.

Sõjalise nõustamise grupp on Ameerika Ühendriikide juhitud operatsiooni Inherent Resolve põhipingutusüksus, mis panustab Iraagi riigikaitsesüsteemi ülesehitamisse, nõustades igapäevaselt kohalike julgeolekujõudude taktikalise- ja operatiivtasandi staape ning ülemaid. Täiendavalt viiakse Põhja-Iraagis läbi sõjaväereformi ning toetatakse Iraagi koosseisu kuuluvat Ühendatud Kurdi armeed väe loomise ning võimearendusega. Grupi koosseisus teenivad 13 riigi kaitseväelased, nende seas kolm ohvitseri ja üks vanemallohvitser Eestist.

Ameerika Ühendriikide juhitava operatsiooni Inherent Resolve eesmärk on nõustada ja toetada Iraagi kohalikke julgeolekujõudusid riigikaitsesüsteemi ülesehitamisel, et nad suudaksid iseseisvalt alistada islamiäärmuslikke rühmitusi ning tagada riigis rahu ja stabiilsust. Islamiäärmuslus ohustab turvalisust Euroopas ja kogu maailmas. Eesti kaitseväe kontingent panustab operatsioonile alates eelmise aasta aprillist. Mandaat on 110 kaitseväelast. Eesti näitab oma osalemisega, et on valmis toetama oma liitlaseid ning panustama julgeoleku tagamisse just seal, kus asuvad suured julgeolekuohud Euroopa ja NATO liikmesriikide jaoks.

Galerii

Keri üles