Jäta menüü vahele

Eesti kaitseväelased Iraagis harjutasid laske- ja meditsiinioskust

Paar nädalat tagasi Iraagis Ameerika Ühendriikide juhitaval operatsioonil Inherent Resolve teenistust alustanud Estcoy-20 korraldas koostöös Ameerika Ühendriikide meditsiinikopterite üksusega laskeharjutuse ühes meditsiini- ja esmaabiharjutustega, et parendada õpitud teadmisi ja oskusi.

„Võimekus talitada lihasmälus olevate tegevusmustrite järgi muutub eriti oluliseks kriisisituatsioonides. Kriitilised vigastused võivad sõduri kergesti verest välja lüüa ning tema mõtteprotsessi halvata. Oluline on toimida kindlate algoritmide alusel, mis tunduvalt kasvatab antava esmaabi kvaliteedi taset,“ ütles Estcoy-20 kompaniiülem major Edgar Pau lisades, et harjutus näitas kätte kitsaskohad, millega üksus peab tegelema sõdurite treenimisel ning andis mõtteainet üksuse ning medevac-i vahelise koostöö parendamiseks.

Möödunud nädalavahetusel korraldas jalaväekompanii Estcoy-20 laskeharjutuse, et arendada laskeoskust ja seada täpseks relvade sihikud. Laskeharjutusega paralleelselt toimusid erinevad meditsiini- ja esmaabiharjutused kinnistamaks sõdurite lahingkannatanutele abiandmise oskusi.

Scoutspataljoni C-kompanii kaitseväelaste baasil moodustatud jalaväekompaniil on sõjalise operatsiooni piirkonnas kolm põhilist ülesannet. Esiteks, oluliste väljasõitude ja visiitide lähijulgestuse tagamine. Tänaseks on kompanii edukalt läbi viinud pea 10 isikukaitseoperatsiooni.

Samuti vastutab Estcoy-20 Erbili baasi ööpäevaringse julgestamise ning kiirreageerimisülesannete täitmise eest. Kompanii peab olema valmis tegutsema baasis sees ja baasist väljas, iseseisvalt ja koos liitlastega, jalgsi ja motoriseeritult, sh helikopteritel.

Ameerika Ühendriikide juhitava operatsiooni Inherent Resolve eesmärk on nõustada ja toetada Iraagi kohalikke julgeolekujõudusid riigikaitsesüsteemi ülesehitamisel, et nad suudaksid iseseisvalt alistada islamiäärmuslikke rühmitusi ning tagada riigis rahu ja stabiilsust. Islamiäärmuslus ohustab turvalisust Euroopas ja kogu maailmas. Eesti kaitseväe kontingent panustab operatsioonile eelmise aasta aprillist.

Fotod

Keri üles