Jäta menüü vahele

Eesti kaitseväelased osalesid edukalt Põhjadiviisi hindamisõppusel

Sõjaväepolitsei Vahipataljoni julgestusrühm, Eesti reservohvitserid ja tegevväelased osalesid 1.-10. märtsini Lätis, Adaži polügoonil NATO Kirdekorpuse Põhjadiviisi hindamisõppusel Griffin Lightning 23.

Eesti reservohvitserid ja tegevväelased olid õppusel erinevate staabiohvitseride rollis, julgestusrühm vastutas eesmise juhtimispunkti väekaitse eest ning tegutses koostöös Taani juhtimisrühmaga.

„Meie ülesandeks oli koos taanlastega pakkuda staabile turvalist tööala. Selleks, et väekaitserühma ajateenijad oleks hindamisõppuseks valmis, harjutasime eelnevalt kolme päeva jooksul koostegevust Taani juhtimisrühmaga,“ ütles väekaitsekompanii ülem kapten Sander Karask. „Kuna Taani üksus kasutab Piranha soomukeid ja meie käsutuses on soomukid Pasi XA-188, siis peamiseks väljakutseks on alati rühmade omavahelise koostöö harjutamine. Seda nii soomukimeeskondade koostöö, statsionaarse paiknemise kui ka julgestatud juhtimispunkti püstitamise võtmes. Hoolimata heitlikest ilmastikuoludest ning õppuse mastaapsusest said Vahipataljoni ajateenijad koos tegevväelastest juhtkonnaga oma ülesannetega suurepäraselt hakkama.“

Griffin Lightning 23 oli  NATO Kirdekorpuse staabiõppus, kus osalesid lisaks NATO Põhjadiviisile Kirdediviisi ja Saksamaa 1. soomusdiviisi staabid, kokku üle 1000 kaitseväelase 20st liitlas- ja partnerriigist. Õppuse käigus hinnati Põhjadiviisi lahingvalmidust ning harjutati staapide koostööd. Harjutavad staabid ja üksused paiknesid lisaks Adažile Saksamaal ja NATO ühendvägede väljaõppekeskuses Poolas.

Eesti on panustanud Põhjadiviisi tegvusse aastatel 2019-2023 raamriigina. Alates sellest aastat jätkab Eesti Põhjadiviisis panustajariigina.

Keri üles