Jäta menüü vahele

Erioperatsioonide väejuhatus hakkab koolitama ajateenijaid

“Reservväelased on kaitseväe selgroog. Selleks, et erioperatsioonide väejuhatus saaks areneda, on meil tarvis ajateenijaid koolitada omamaks enda reservi. Sarnaselt mõtlevad ja tegutsevad ka teised Euroopa riigid,” ütles erioperatsioonide väejuhatuse ülem kolonelleitnant Margus Kuul viidates, et erioperatsioonide väejuhatus on alustamas oma reservväe loomist.

Reservkomponendi täiendamiseks hakatakse igal aastal võtma ajateenistusse kolmkümmend noormeest ning kuni kaht neiut, kelle väljaõpe on sarnane teiste kaitseväes teenivate ajateenijate väljaõppega. Suuremat rõhku pööratakse sealjuures aga erioperatsioonideks vajalike oskuste õppimisele ning praktiseerimisele.

Sobivate ajateenijate leidmiseks hakatakse tihedat koostööd tegema Kaitseressursside Ametiga (KRA), kellele on edastatud erioperatsioonide väejuhatusse pääsemiseks vajalikud kriteeriumid.

„Milleks on näiteks vähemalt kesk- või kutsehariduse olemasolu, vabatahtlik ajateenistusse tulek ning isiku enda soov läbida ajateenistus erioperatsioonide väejuhatuses,“ lisas erioperatsioonide väejuhatuse ülem kolonelleitnant Margus Kuul. „Vastavad kriteeriumid on välja töötatud lähtudes nende sõjaaja ülesannetest, mida me täpsemalt kommenteerida ei saa.“

Vastavus eelpool väljatoodud kriteeriumitele on eelduseks asuda edasi tegevteenistusse erioperatsioonide väejuhatuses. „Selleks, et teenistusse asuda, tuleb läbida valikkatsed. Nendest osavõtmise eeldusteks on aga omakorda kõrgendatud nõudmistega üldfüüsilise testi edukas läbimine, tervise vastamine tegevväelase tervisenõuetele, eesti keele valdamine väga heal tasemel ja inglise keele oskus vähemalt algtasemel. Lisaks peab kandidaat vastama riigisaladuse loa saamise nõuetele,“ ütles kolonelleitnant Margus Kuul.

Erioperatsioonide väejuhatus loodi 2012. aastal ning selle peamine ülesanne on Eesti riigikaitses arendada mittekonventsionaalse sõjapidamise võimet. Lisaks kuuluvad üksuse ülesannete hulka eriluure- ja seire, sõjaline toetus ning otsene rünnak. Struktuuriliselt allub otse kaitseväe juhatajale. 

Keri üles