Jäta menüü vahele

Esimene relvakonfliktiõigusele spetsialiseerunud kaitseväe õigusnõunik suundub välisoperatsioonile

Pühapäeval suundub esmakordselt kaitseväe relvakonfliktiõigusele spetsialiseerunud õigusnõunik aastasele välisoperatsioonile Malisse, et ammutada praktilisi kogemusi ja tõsta kvalifikatsiooni oma teadmiste rakendamises.

„Minu ametikohast tulenevalt saavad minu ülesanneteks olema ülema nõustamine erinevates juriidilistes küsimustes nagu relvakonfliktiõigus, kehtivad kokkulepped, jõukasutusreeglid, privileegid ja immuniteedid. Lisaks panustan juriidilise poole pealt sõjaliste operatsioonide planeerimisse ja nende täideviimisse, suhtlen kohalike ametivõimudega juriidilistes küsimustes, nõustan sõjaväepolitseid ning osalen ja annan juriidilist nõu ka erinevates töögruppides,“ ütles pühapäeval Malisse MINUSMA missioonile suunduv õigusnõunik kapten René Värk kommenteerides enda tulevasi tööülesandeid.

Eelnevalt pole ükski kaitseväe relvakonfliktiõigusele spetsialiseerunud õigusnõunik välisoperatsioonil osalenud. „Nagu teised kaitseväe valdkonnad, nii soovivad ja vajavad ka õigusnõunikud praktilist kogemust. Meie õigusnõunikel on väga head teadmised kehtivast õigusest, aga kvalifikatsiooni tõstab veelgi nende teadmiste rakendamisest saadav lisandväärtus,“ ütles kapten Värk ning lisas, et reaalne elu on alati keerulisem, kui õiguse loojad suudavad ette nähta, mistõttu peavad õigusnõunikud suutma reageerida leidlikult ja operatiivselt tekkinud olukordadele.

„Kaasaegsetes sõjalistes operatsioonides on õigusel oluline roll ning õigusnõunikud peavad olema võimelised pakkuma konstruktiivset juriidilist nõu, mis leiab tasakaalu sõjalise vajaduse ja õiguslike piirangute vahel. Õigusnõunik on staabi liige ja peaks ühe valdkonna asjatundjana toetama ülema kavatsuse elluviimist. Selle oskuse arengut toetab kogemus rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel. Kuna missioonidel osalevad Eesti üksused on väikesed – sellisel tasemel üksustele ei lisata õigusnõunikku -, siis rahvusvahelistes staapides osalemine on praktiliselt ainukene võimalus õigusnõunikele,“ ütles kapten Värk.

Eesti panustab ÜRO rahuvalvemissioonile Malis kahe staabiohvitseriga ning vaatlus- ja nõustamismeeskonnaga. Eesti tegevväelaste osalemine operatsioonil aitab ohjata piirkonnast lähtuvaid rände tõuketegureid ja suurendab Eesti nähtavust ÜROs.

MINUSMA missiooniga toetatakse Mali piirkonna stabiliseerimist erinevate tegevustega – riigivõimu taastamine kogu riigi territooriumil; poliitilise dialoogi ja valimiste toetamine; tsiviilisikute kaitse; inimõiguste kaitse korraldamine ja edendamine; humanitaarabi andmise toetamine; kultuuriväärtuste säilitamine; riigisisese ja rahvusvahelise õiguse rakendamise toetamine.

Keri üles