Jäta menüü vahele

Estcoy-19 kinnitas õppusel Susanoo valmisolekut eelseisvaks välisoperatsiooniks

Eelmisel nädalal lõppes viiepäevane õppus Susanoo, kus Scoutspataljoni jalaväekompanii baasil moodustatud üksus Estcoy-19 tõestas oma valmisolekut täita Iraagis operatsioonil Inherent Resolve ettetulevaid ülesandeid.

Õppuse eesmärgiks oli harjutada läbi kõige tõenäolisemaid ülesandeid ja situatsioone, mis üksust piirkonnas ees ootavad – baasikaitse, kiirreageerimisüksuse mehitamine ja võtmeisikute julgestamine.

„Õppuse kestva stsenaariumi üles ehitamisel võtsime me arvesse eelmiste ja käimasoleva isikukaitsemissioonide õppetunde, peamisi ülesandeid ja võimalikke situatsioone, et parimal moel selgitada välja kui hästi on oktoobris operatsioonipiirkonda suunduv üksus valmis teenistuseks Iraagis,“ ütles õppuse peakorraldaja veebel Siimo Vendt.

Estcoy-19 ülem kapten Priit Lillemetsa sõnul kinnistas õppus missioonieelse väljaõppe käigus omandatud teadmisi ja oskusi ning aitas kaardistada tegevusi, mis vajaksid missiooni piirkonnas täiendavat tähelepanu. „Erinevate situatsioonide läbi harjutamine tõstis nii sõdurite kui ka ülemate enesekindlust ning valmisolekut missioonipiirkonnas eesootavateks katsumusteks,“ lisas kapten Lillemets.

Oktoobris Iraaki suunduva üksuse põhiosa moodustab Scoutspataljoni vähendatud jalaväekompanii Estcoy-19, kes vahetab välja seal hetkel teeniva jalaväekompanii Estcoy-18. Iraagis teeniva kontingendi hulka kuuluvad lisaks ka rahvuslik toetuselement tagalaüksusena ning staabiohvitserid ja -allohvitserid.

Eesti kaitseväe kontingendi teenistuskohaks on Erbili piirkond. Üksus paikneb koos rahvusvahelise ühendsihtüksusega Erbili õhuväebaasis.

Nii Ameerika Ühendriikide juhitud operatsiooni Inherent Resolve kui ka NATO Iraagi missiooni eesmärk on nõustada ja toetada kohalikke julgeolekujõudusid võitluses islamistliku rühmitusega Daesh (tuntud ka kui ISIS), et luua tingimused edasiseks julgeolekualaseks koostööks. Eesti näitab oma osalemisega, et on valmis toetama oma liitlaseid ning panustama julgeoleku tagamisse just seal, kus asuvad suured julgeolekuohud Euroopa ja NATO liikmesriikide jaoks.

Eesti panustab operatsiooni Inherent Resolve Iraagis taas alates aprillist 2023. Varem on Eesti osalenud Iraagis operatsioonidel Inherent Resolve, NATO Training Mission Iraq, NATO Mission Iraq ja Operation Iraqi Freedom.

 

GALERII

Keri üles