Jäta menüü vahele

Ettevõtluskoolitus teenistusest lahkuda soovivale veteranile

Kaitsevägi toetab tegevväelaste teenistuse jätkamist Kaitseväes. Teenistusest lahkumisel toetatakse veterane rakenduse leidmisel tsiviilerialal.

Toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskus ja Eesti Kaitsetööstuse Liit korraldab 23. novembril 2015 ning 24. novembril 2015 Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranidele, kes lähiaastatel lahkuvad tegevteenistusest, kas omal soovil või piirvanuse tõttu, ettevõtluse inspiratsioonipäevad.
Tegemist on 20.12.2012 Vabariigi Valitsuse poolt heakskiidetud veteranipoliitika rakendusmeetmega, mille eesmärgiks on aidata kaasa veteranide, reservi siirdujate kiiremale naasmisele ning edukale stardile tsiviilsfääris, korraldades osalejatele inspiratsioonipäevad ettevõtluse alustamiseks koos praktilise järeltoega.

Täpsemat infot ettevõtluse inspiratsioonipäevade kohta saab siit

Keri üles