Jäta menüü vahele

Fotod: 1. jalaväebrigaadi oktoobrikutse sõdurid alustasid teenistust

„Kui minu ema sai teada, et kavatsen kaheksaks kuuks ajateenistusse minna, muutus ta kurvaks – kahjuks ei saa ta mulle siia külla tulla,“ ütles reamees Zachary Amolins, kes tuli Eestisse oma kodanikukohust täitma Kanadast. „Ma olen Eesti kodanik, minu siinsed sõbrad on juba reservväelased, ka mina soovin oma panuse anda samal ajal oma esivanemate emakeelt õppides,“ lisas reamees Amolins.

„Kõik minu tuttavad, kes on ajateenistuse läbinud, ütlevad et see aeg on tegelikult põnev aeg. Uus keskkond paneb sind proovile. Distsipliin ja sellega kaasnevad tegevused on üks asi, mida kindlasti edasises elus vaja läheb,“ ütles tankitõrjekompanii vastne sõdur reamees Ragnar Takkel.

Esimese seitsme nädala jooksul õpivad Tapa linnaku värsked sõdurid üksikvõitleja oskusi õhutõrjepataljonis. Seejärel algab ajateenijate erialane väljaõpe, ning osa sõduritest jaotatakse ka teistesse Tapal asuvatesse väeosadesse.

„Uuenenud baaskursuse õppekava pakub intensiivset, aga samas ka põnevat ning igale sõdurile jõukohast väljaõpet – koormus tõuseb järk-järgult. Juba saabuv nädal pakub metsas ööbimise kogemust ning toimub ka esmane tutvumine oma teenistusrelvaga,“ rääkis õhutõrjepataljoni ülem major Tanel Lelov oktoobrikutse ajateenijaid ees ootavatest väljakutsetest.

Kokku kutsutakse ajateenistusse kolmel korral aastas: jaanuaris ja juulis, mil üheteistkümnekuulise ajateenistuse käigus õpetatakse välja reservüksuste autojuhid ja juhtivkoosseis ning oktoobris, mil kaheksaks kuuks kutsutakse ajateenistusse tulevaste reservüksuste rivikoosseis.

Pildid: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59606

Keri üles