Jäta menüü vahele

Fotod: 2. jalaväebrigaadi tagalapataljoni reservväelased värskendasid teadmisi

„Nii reserv- kui allohvitserid värskendasid endi vanu teadmisi ning said uusi lisaoskusi laskeõppes, linnalahingus kui taktikalistes lahingusilla ületamise protseduurides. Mitte vähem oluline roll pole ka reserv- ja tegevväelastest juhtivkoosseisu sisemise side hoidmisel ja kasvatamisel,“ ütles 2. jalaväebrigaadi tagalapataljoni ülem major Tarmo Tameri.

Oma kümnendal reservteenistuse õppekogunemisel osalenud tagalapataljoni meditsiinikompanii nooremleitnant Kaarel Parts hindas kõige olulisemaks enda eriala väliseid oskusi nagu uue laskeväljaõppe eeskirja järgi laskmisi ja maastikusõitu koos lahingusilla ületamisega.

Tagalapataljoni ülesanne rahuajal on brigaadi väljaõppe administratiiv- ja tagalatoetus. Sõjaaja ülesanne on reservüksuste formeerimise ettevalmistamine ja läbiviimine. Rahuajal toetatakse 2. jalaväebrigaadi staapi ja Kuperjanovi jalaväepataljoni ning osaliselt lahingukooli. Vajadusel abistatakse ka tsiviilsektorit nii tehnika, varustuse kui ka väljaõppega.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59457

Keri üles