Jäta menüü vahele

Harjutus Tractable on proovikiviks Eesti sõjaväelogistikutele

Viimastel nädalatel liitlaste koostöös hoogu kogunud harjutus Tractable on pea täies mahus oma tegevustega Eestisse jõudnud ning suuremad logistikaoperatsioonid harjutuse raames on lõppenud.

Harjutuse käigus siirdakse Ühendkuningriigi relvajõudude üksus läbi mitme Euroopa riigi kogu lahingvarustuse ja isikkoosseisuga Eestisse. Eesti poolelt on harjutuse keskmes toetuse väejuhatus logistikaoperatsiooni juhtimiselemendina ja täideviiva üksusena liikumis- ja veoteenistus, mis peab tagama Eesti kui vastuvõtjariigi toetuse siia saabuvatele liitlastele.

„Selle õppuse kontekstis on liikumis- ja veoteenistuse ülesanne algselt planeerida liitlaste saabumine siia ning samuti tagada selle plaani elluviimine Eestis,“ ütles toetuse väejuhatuse liikumis- ja veoteenistuse ülem major Lauri Kiviloo.

Harjutuse olulisust kommenteerides lisas Kiviloo, et õppus annab meile teadmise Eesti võimekusest osutada liitlastele vastuvõtva riigi toetust ning valmisolekust liitlasi vastu võtta olenemata sellest kui lühikese etteteatamisajaga nad siia saabuvad.

Tavapärasest rotatsioonist erineb harjutus Tractable logistilise operatsiooni mahu ja keerukuse poolest, mis paneb proovile Eesti sõjaväelogistikute erialased oskused, kuna liitlaseid koos nende tehnika ja varustusega tuuakse riiki nii meritsi kui ka õhu-, raud- ja maanteid mööda korraga.

Samas kontrollib harjutus Eesti kaitseväe sõjaväelogistikute koostööd mitte ainult liitlaste, vaid ka Kaitseliidu ning teiste kaitseväe üksuste vahel kriisiolukorras tegutsedes, kes kõik panustavad operatsiooni õnnestumisesse.

Kaitsesuunitlusega harjutuse raames, mis näitab NATO liitlaste võimekust võimaliku kriisi korral Eestis paiknevaid üksuseid kiirelt ja otsustavalt toetada ja täiendada, on tänaseks Eestisse jõudnud ligikaudu 200 ühikut tehnikat ning 800 sõdurit. Saabunud Briti üksus vahetab välja rotatsiooni lõpetava üksuse, mis liigub koos oma tehnikaga tagasi Ühendkuningriiki.

Kaitseväe toetuse väejuhatus tegeleb kaitseväe igapäevaseks toimimiseks vajalike tegevuste korraldamisega alustades logistikast ja materjalimajandusest ning lõpetades tugiteenuste ja kaitseväe orkestriga. Samuti koolitatakse väejuhatuse logistikapataljonis ning logistikakoolis reserv- ja tegevsõjaväelogistikuid ning tervisekeskuses sõjaväemeedikuid.

Fotod (maanteekolonni saabumine Eestisse 31.10): https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59648
Video: https://www.youtube.com/watch?v=LPemIVYv4MY

Keri üles