Jäta menüü vahele

IKTKe uueks ülemaks sai major Marko Saarela

Täna, 18. juunil andis pidulikul tseremoonial küberväejuhatuse info- ja kommunikatsioonikeskuse (IKTKe) senine ülem kolonelleitnant Teet Laeks juhtimise üle major Marko Saarelale.

„On suur au ja katsumus asuda IKTKe ülema ametikohale. Olen viimased kümme aastat saanud jälgida silmnähtavaid arenguid, mis on kaitseministeeriumi vastutusalas IT-teenuste tagamise osas toimunud,“ ütles major Saarela. „Tsiviilmaailmas on IT-ettevõttel vaja keskenduda peamiselt kahele olulisele faktorile: ettevõttel peab olema produkt, mida müüa ja ettevõte peab tegema turundust, et oma toodet müüa. Sõjavälises struktuuris peab aga IT-teenuseid tagav üksus keskenduma ka pideva lahinguvalmiduse hoidmisele ja teenuste alalisele kättesaadavusele.“

Major Saarela asus ajateenistusse Kuperjanovi üksik-jalaväepataljonis 2003. aastal, misjärel asus 2004. aastal õppima põhikursusele kaitseväe ühendatud õppeasutustesse. Pärast sõjakooli lõpetamist on ta teeninud Viru jalaväepataljonis rühmaülemana ja pataljoni staabis sideülemana, NATO staabielemendi (NFIU) Eesti kontingendi side- ja kommunikatsioonijaoskonna staabiohvitserina. Samuti on ta olnud küberväejuhatuse staabi- ja sidepataljoni staabikompanii ülem ja pataljoni staabi ülem ning teeninud küberväejuhatuse staabis. Veel on ta teeninud NATO 1. sidepataljonis Weselis Saksamaal.

Lisaks hulgale side- ja küberkaitse kursustele on major Saarela omandanud magistrikraadi kaitseväe akadeemias ja lõpetanud vanemstaabiohvitseride kursuse Balti kaitsekolledžis. Samuti on ta teeninud välisoperatsioonil Afganistanis.

Kolonelleitnant Laeks läbis ajateenistuse 2003. aastal Viru üksik-jalaväepataljonis. Aasta hiljem asus ta õppima kõrgemasse sõjakooli, mille lõpetamise järel on ta teeninud muu hulgas staabi- ja sidepataljonis instruktorina ja sidekompanii ülemana ning pataljoni staabis sideülemana. Veel on kolonelleitnant Laeks teeninud staabiohvitserina 1. jalaväebrigaadi sidejaoskonnas ja kaitseväe peastaabi küberkaitsejaoskonnas staabiohvitserina ning jaoskonnaülemana. 2018.-2021. aastal oli ta välisteenistuses NATO Euroopa vägede kõrgemas peakorteris (SHAPE) küberoperatsioonide suunal. Kolonelleitnant Laeks on omandanud bakalaureusekraadi Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas, magistrikraadi nii kaitseväe akadeemias kui ka Tartu Ülikooli ja Tallinna tehnikaülikooli küberkaitse ühisõppekaval ning lõpetanud vanemstaabiohvitseride kursuse Balti kaitsekolledžis. Ta on teeninud välisoperatsioonil Iraagis ning juhtinud küberväejuhatuse info- ja kommunikatsioonikeskust alates 2021. aastast. Kolonelleitnant Laeks jätkab teenistust õpingutega Ameerika Ühendriikide maaväe sõjakolledžis.

„Annan keskuse juhtimise üle veendumusega, et keskus läheb igapäevaselt paremaks ja professionaalsemaks,“ ütles kolonelleitnant Laeks ja tänas kaasteenistujaid toetuse eest.

Küberväejuhatuse info- ja kommunikatsioonikeskus tegeleb kaitseministeeriumi valitsemisalas IT- ja sidealaste lahenduste ja teenuste tagamisega ning ajateenijate väljaõppega valdkonnas.

GALERII

Keri üles