Jäta menüü vahele

Ilmus kaitseväe aastaraamat

Täna ilmunud kaitseväe aastaraamat annab ülevaate katsumusrohkest 2020. aastast ning on aruanne kaitseväe tegemistest Eesti inimestele.

Paljudes artiklites on juttu kohanemisest uue „nähtamatu vastasega“. Esialgu üle jõu käivana tundunud olukordadele suudeti siiski lahendused leida ja jätkata olulisimaga ehk väljaõppe korraldamisega.

„Aastaraamatu lühikesed pilguheidud pööravad tähelepanu kaitseväe arengule hoolimata viiruse püüdest meid takistada,“ kirjutab kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem eessõnas.

Kaitseväe luurekeskus annab kogumikus ülevaate Venemaaga seotud julgeolekupoliitilistest ja sõjalistest arengusuundadest. Suhetes lääneriikidega valitseb Venemaa režiimis arusaam, et rahvusvaheline olukord jätkab liikumist kaose poole, mis epideemia järel kiireneb veelgi.

2020. aastal arenes jõudsalt Eesti koostöö liitlastega. Toimus mitu rahvusvahelist õppust ja kaitseväelased osalesid rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel. Kaitsevägi hankis uut tehnikat ja valmistas ette uusi võimeid. Paljud kaitseväelased ja kaitseliitlased aitasid eriolukorra ajal ka teisi ametiasutusi nende ülesannete täitmisel.

„Kaitseväe aastaraamatus peaks huvitavat infot olema nii asja sees olijatele kui ka kõrvaltvaatajatele,“ kirjutab kindralleitnant Herem. „Kahtlemata annab väljaanne lugejale selle tunnetuse ja maitse, millega ja miks kaitsevägi tegeleb.“

Tutvu aastaraamatuga:

Keri üles