Jäta menüü vahele

Iraagis tähistati kaitseväe aastapäeva sportlikult ja pidulikult

Sõjalise operatsiooni Inherent Resolve Eesti kontingent Iraagis tähistas kaitseväe 105. aastapäeva Erbili baasis kontingendisisese sportliku võistlusega ja kaitseväe sünnipäevale pühendatud piduliku rivistusega, kus tunnustati kaitseväe juhataja ergutuse pälvinuid.

Kaitseväe aastapäeval ja sellele eelnenud päeval võtsid Eesti kontingendi allüksused omavahel mõõtu sportlikul võistlusel selgitamaks välja neljast etapist koosneva turniiri avaürituse võitja. Võistkondadel tuli kiiruse peale läbida kombineeritud ülesannetest koosnev rada, kus osalejad pandi proovile maasturi lükkamises, autorehvi vahetamises, relvastuse ja erivahendite kokkupanemises, moona laadimises, kanderaami kasutamises, aga ka nooleviskes ja rattasõidus. Võistluse korraldamisel arvestati kohapealse julgeolekuhinnangu ja teiste piirangutega. Võistkondlik sooritus tuli teha kahe päeva jooksul põhiülesannete vahelisel ajal. Avavõistluse võitis juhtkonna ja toetusüksuse ühendvõistkond.

Operatsiooni koalitsiooniriikide külalistele avatud Eesti kontingendi õhtuse rivistuse ja sellele järgnenud kontingendivanema vastuvõtuga tähistati koos liitlastega Eesti kaitseväe sünnipäeva ja tunnustati ka kaitseväe juhataja ergutuse pälvinuid.

Operatsioon Inherent Resolve on Ameerika Ühendriikide juhitud rahvusvaheline sõjaline operatsioon Iraagis. Operatsiooni eesmärgiks on nõustada ja toetada Iraagi kohalikke julgeolekujõudusid ühtse riigikaitsesüsteemi ülesehitamisel, et nad suudaksid iseseisvalt alistada islamiäärmuslikke rühmitusi ning tagada rahu ja stabiilsust. Operatsioon viiakse läbi rahvusvahelise ühendsihtüksuse (Combined Joint Task Force – CJTF) koosseisus.

Eesti osaleb mitmerahvuselises sõjalis-strateegilises meeskonnas, mis nõustab Iraagi ministeeriume ja julgeolekujõudusid võitluses terrorismiga. Jalaväekompanii Estcoy täidab julgestus- ja kiirreageerimisülesandeid. Toetusüksus vastutab kontingendi toimepidevuse eest. Kaitseväe kontingendiga operatsioonil osalemisega annab Eesti otsese panuse võitlusesse terrorismi ja teiste tõsiste julgeolekuohtude vastu, mis puudutavad nii Euroopat, NATO liikmesriike kui Eestit ennast, kinnitades sellega valmisolekut panustada koos oma liitlastega julgeoleku tagamisse just seal, kus julgeolekuohud asuvad. Operatsioonil osalemine suurendab kaitseväe koostöövõimet liitlasüksustega, annab operatsioonikogemust ning suurendab Eesti tõsiseltvõetavust rahvusvahelisse julgeolekusse panustajana.

FOTOD

Keri üles