Jäta menüü vahele

Iraagis teeninud Eesti kontingendi esimene rotatsioon jõudis koju tagasi

Teisipäeval, 17. oktoobri hilisõhtul saabusid Ämari lennubaasi Iraagis välisoperatsioonil Inherent Resolve teeninud Eesti kaitseväelased, keda tervitasid Scoutspataljoni ülem, diivisi ülem ja kaitseminister Hanno Pevkur, autasustades neid missioonimedalitega.

„Osalemine rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides demonstreerib Eesti pühendumust panustada rahu ja stabiilsuse saavutamisse maailmas. Sellega suurendame otseselt ka Eesti julgeolekut. Ukraina sõja taustal peame veenduma, et toetame meie lähemate liitlaste julgeolekupoliitiliste eesmärkide saavutamist ka laiemas maailmas. Tänan Eesti sõdurite lähedasi, kelle tugi on äärmiselt oluline. Ja muidugi Eesti kaitseväelasi, tänu kellele, saame end Eestis tunda turvaliselt,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

 „Kaitsevägi on taas kompanii tasemel Iraagis. Usun, et seal, kus on Eesti sõdur on olukord stabiilsem ja rahulikum,“ ütles diviisi ülem kindralmajor Veiko-Vello Palm.

Käesoleva aasta aprillis Iraaki välisoperatsioonile suundunud kaitseväe sihtüksuse Stone koosseisu kuuluvad Scoutspataljoni baasil komplekteeritud Estcoy nimeline jalaväekompanii, rahvuslik toetuselement ning kõrgema rahvusvahelise üksuse alluvusse suunatud staabiohvitserid ja -allohvitserid. Jalaväekompanii ülesanneteks on baasikaitse- ja kiirreageerimisvõime tagamine ning isikukaitseoperatsioonide korraldamine peamiselt Põhja-Iraagis, Kurdistani regioonis. Rahvuslik toetuselement tagab üksuse varustatuse, logistika ja jätkusuutlikkuse ülesannete täitmisel. Sõjaliste nõunike staabis teenivad Eesti kaitseväelased on kõrgema üksuse koosseisus toetamas Iraagi julgeolekujõudusid võimete arendamisel ning tegelevad operatsiooni sõjalise planeerimisega.

„Juba enne operatsioonile suundumist pidasin eestlastele omast töökust ja kohusetundlikkust meie üksuse suureks plussiks ning missiooniperioodi kestel sain sellele vaid kinnitust. Kõik ülesanded ei olnud lihtsad ja huvitavad, kuid meie sõdurite professionaalsuse üle võib uhkust tunda kogu Eesti,“ ütles Iraagis sihtüksuse Stone esimest rotatsiooni juhtinud kolonelleitnant Martin Abram kontingendi teenistusele tagasi vaadates.

Koju tagasi pöördunud kontingendi vahetas 14. oktoobril välja värskelt operatsioonile siirdunud üksus kolonelleitnant Vladimir Kolotõgini juhtimisel ning sihtüksuse teine rotatsioon kestab järgmise aasta kevadeni.

Ameerika Ühendriikide juhitud operatsiooni Inherent Resolve eesmärk on nõustada ja toetada kohalikke julgeolekujõudusid võitluses islamistliku rühmitusega Daesh, et luua tingimused edasiseks julgeolekualaseks koostööks. Eesti näitab oma osalemisega, et on valmis toetama oma liitlaseid ning panustama julgeoleku tagamisse just seal, kus asuvad suured julgeolekuohud Euroopa ja NATO liikmesriikide jaoks.

Eesti panustab operatsiooni Inherent Resolve Iraagis taas alates aprillist 2023. Varem on Eesti osalenud Iraagis operatsioonidel Inherent Resolve, NATO Training Mission Iraq, NATO Mission Iraq ja Operation Iraqi Freedom.

FOTOD

Keri üles