Jäta menüü vahele

Juulikutsega alustas ajateenistust üle 2200 noore

Sel nädalal alustas kaitseväe erinevates väeosades 11 kuu pikkust riigikaitselist väljaõpet üle 2200 suvise kutse ajateenija.

Diviisi 1. jalaväebrigaadi Tapa ja Jõhvi linnakutesse asus teenistusse kokku üle 1100 noore.

Diviisi 2. jalaväebrigaadis alustas väljaõpet pea 340, staabi- ja sidepataljonis üle 100 ning suurtükiväepataljonis pea 140 ajateenijat.

Lisaks liitus diviisi logistikapataljoniga pea 130 sõdurit, kes jagunevad sõduri baaskursuse järel neljale erialale, millega toetatakse diviisi erinevate üksuste logistilisi vajadusi nagu transport, eritehnika, juhtimis- ja teenindustoetus.

Toetuse väejuhatusse asus teenima pea 50 ajateenijat, kes pärast esmaseid kursuseid asuvad teenima varustuspataljoni kus asuvad toetama ladudega seonduvat logistikat, sealhulgas vedusid.

Samuti alustasid käesoleval nädalal teenistust erioperatsioonide väejuhatuses pea 40 võitlejat, nende seas ka kaks naisvõitlejat. Mereväkke tuli aega teenima pea 120, küberväejuhatusse 100 ja sõjaväepolitsei vahipataljoni 150 noort. Kokku üle 2200 noore, kelle hulgas 36 naist.

Esimese väljaõppeetapina läbivad värsked teenistujad sõduri baaskursuse (SBK), mille jooksul toimub üksikvõitleja oskuste arendamine. Selle vältel omandatakse kõige elementaarsemat ja hädavajalikumat, mida ühel sõduril vaja läheb, alates relva käsitsemisest kuni seadusandluse ja esmaabini.

Baaskursuse lõppedes jaguneb teenistuskäik kaheks – nooremallohvitseride ja autojuhtide kursusteks, mis kestavad detsembri lõpuni ja misjärel minnakse üksustesse, milles veedetakse ülejäänud teenistus.

Juulikutse kestab 11 kuud ja selle käigus õpetatakse välja tulevased juhid, erialaspetsialistid ja autojuhid. Teenistuse vältel saadakse põhiteadmised riigikaitsest ja õpitakse tegutsema ühtse meeskonnana.

Ajateenistusse kutsutakse kolm korda aastas. Järgmine kutsumine toimub oktoobris.

Fotod

Keri üles