Jäta menüü vahele

Kaitseväe Akadeemia tähistas eestikeelse ohvitseride hariduse 105. aastapäeva

Läinud nädalavahetusel, 6. aprillil tähistas Kaitseväe Akadeemia Tartus eestikeelse ohvitseride hariduse 105. aastapäeva traditsioonilise kadetiballiga.

„Traditsioonilise kadetiballiga hoiame elus midagi, mis tegelikult ühendab meid kõiki olenemata auastmest, sest peaaegu kõik, kes kannavad vormi, on tegelikult selle sama institutsiooni produktid,“ ütles Kaitseväe Akadeemia ülem brigaadikindral Vahur Karus ballil peetud kõnes. „Kadetiball on koht, kus me iga aasta saame kokku ja see on selline üks ilusamaid asju kaitseväes, kus näed, kuidas kamraadid, kes on kord jaganud tuba või olnud ühel kursusel, kuid ei ole üksteist vahepeal näinud, saavad siin kokku, naeratavad, tervitavad ning räägivad lugusid, kuidas elu on vahepeal läinud.“

„Praegune aeg esitab meile senisest enam nõudeid – parem väljaõpe, parem valmidus, parem oskus ning suurem tahe teha kõik selleks, et meie Eesti oleks kaitstud. Teinekord võib tunduda, et neid nõudmisi on liiga palju, kuid need sõprussuhted, mis me siin koolis loome, aitavad meid igal aja hetkel selle kõigega hakkama saada,“ lisas brigaadikindral Karus.

Lisaks akadeemia ülemale, pidas kadetiballil kõne ka kadetikogu juhataja kadettveebel Martin Melnitšuk. „Ohvitseriks kujunemisel etendab peamist rolli hariduskäik ning emakeelne ohvitseriharidus on iseseisvale riigile üks olulisemaid elemente, seega on meie töö tagada selle säilivus,“ ütles kadettveebel Melnitšuk ballil peetud kõnes. „105 aasta jooksul on õppekavad suuresti säilitanud oma esialgse mahu, kuid sisu on sealjuures kardinaalselt muutunud. Suurem lahinguruum ning uued vahendid on loonud vajaduse omandada laiem silmaring. Uudsed õpivõimalused, erinevad visiidid, vahetusprogrammid ja õpingud liitlasriikide sõjaväeakadeemiates tagavad praegustele ja tulevastele ohvitseridele kõik eeldused, et lüüa läbi igal rindel.”

Kaitseväe Akadeemia traditsiooniline kadetiball on kõige pidulikum sündmus õppeaasta vältel, millest võtavad osa nii kadetid, õppejõud, töötajad, kaitseväe kõrgem juhtkond kui ka külalised erinevatest sõjakoolidest. Kadetiballiks valmistumisel läbivad kadetid lisaks akadeemilistele õpingutele ka etiketikoolituse ning tantsukursuse. Sel aastal väisas kadetiballi kaheksa sõjaväeakadeemia delegatsiooni kuuest erinevast riigist – Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Soome, Läti ja Taani.

3. aprillil möödus 105. aastat Eesti Vabariigi sõjakooli loomisest, mille puhul tähistab Kaitseväe Akadeemia iga-aastaselt eestikeelse ohvitseride hariduse aastapäeva.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. Lisaks pakub Kaitseväe Akadeemia sõjaväelist täiendkoolitust ja korraldab riigikaitsega seotud teadus-ja arendustegevust.

Fotod

Keri üles