Jäta menüü vahele

Kaitseväe Akadeemia viies õppemetoodiline konverents toob kokku üle 200 huvilise

Täna toimub Kaitseväe Akadeemias viies õppemetoodiline konverents „Väärtuspõhine õpe“, kus üle 200 osaleja arutleb erinevate väärtuspõhise õppimise ja õpetamise aspektide üle.

„Sel aastal arutleme vääruste teemadel – kaitsevägi, Kaitseväe Akadeemia ja üldinimlikud väärtused. Kuna Kaitseväe Akadeemia on haridusasutus, siis keskendume õppimisele ja õpetamisele ning toome sisse ka juhi dimensiooni,“ ütles konverentsi peakorraldaja Svetlana Ganina ning lisas, et sel aastal on konverentsil just akadeemia õppuritel kandev roll – nad teevad ettekandeid, viivad läbi töötubasid ning harjutavad akadeemiliste diskussioonide juhtimist.

Tänavune konverents on ajendatud Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Heremi intervjuust „Väärtuspõhine ajateenistus“ ajalehele Sõdur. Lisaks õppuritele, esineb konverentsil ka Tartu Ülikooli professor Raul Eamets, kes enda ettekandes „Globaalsed trendid ja tuleviku oskused“ räägib õppija arengust kiiresti muutuvas ja arenevas maailmas. Konverentsi raames on võimalik osaleda ka töötubades ning kuulata erinevatel teemadel liftikõnesid.

Konverentsil osaleb üle 200 inimese Kaitseväe Akadeemiast, kaitseliidust, Eesti Lennuakadeemiast, Sisekaitseakadeemiast, Tartu Ülikoolist, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist, päästeametist, kaitseministeeriumist ning politsei- ja piirivalveametist .

„Väärtuspõhine õpe“ on järjekorras viies Kaitseväe Akadeemias korraldatud õppemetoodiline konverents. Varasematel aastatel on konverentside põhiteemad keskendunud tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamisele kõrgkoolis, ennastjuhtivale õppijale, õppija arengu toetamisele ning erinevatele õppemeetoditele.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere Kaitseväele ning Kaitseliidule.

Keri üles