Jäta menüü vahele

Kaitseväe ja Kaitseliidu logistikud valmistusid õppuseks Kevadtorm

Sel nädalal harjutasid kaitseväe ja Kaitseliidu logistikud Tartus kaitseväe matkekeskuses toimunud õppusel Hammassaba erinevate logistiliste juhtimis- ja planeerimisülesannete täitmist ning valmistusid seeläbi õppuseks Kevadtorm.

„Õppuse eesmärgiks oli üheskoos ja erialaselt paremini ettevalmistatuna minna vastu õppusele Kevadtorm 2020. See on nii öelda talvine vaheeksam, mis annab meile hetkeülevaate kaitseväe ja Kaitseliidu logistikajuhtide ja logistikaüksuste võtmeisikute senisest ettevalmistusest,” ütles kaitseväe peastaabi logistikaosakonna ülem kolonelleitnant Taivo Rõkk.

Osalejatelt oodati õppuse käigus erialaste juhtimis- ja planeerimisülesannete täitmist olustikes, mis on ligilähedased kriisiolukorrale. “Kõik see loob paremad eeldused logistikasüsteemi toimimisele kevadisel suurõppusel, ent suures plaanis valmistab meid kõiki paremini ette operatiivselt tegutsemiseks võimalikus kriisiolukorras“, ütles kolonelleitnant Rõkk ning avaldas lootust, et õppusega Hammassaba on pandud alus uuele traditsioonile, mille raames kaitseväe ja kaitseliidu logistikud ka edaspidi iga-aastaselt koos harjutama hakkavad.

Kaitseväe ja Kaitseliidu logistikuid kaasanud logistika juhtimisõppus Hammassaba toimus sellisel kujul esimest korda. 2018. aastal alguse saanud logistika lauaharjutuste seeriat jätkanud õppus toimus 11. -12. veebruarini Kaitseväe Akadeemia matkekeskuses.

Õppuse korraldas kaitseväe peastaabi logistikaosakond, samuti olid õppuse korraldamisse kaasatud toetuse väejuhatuse logistikakooli tegevväelased ning infosüsteemide eksperdid kaitseväe peastaabi operatiivosakonnast ja toetuse väejuhatuse staabist.

Fotod: pildid.mil.ee

Keri üles