Jäta menüü vahele

Kaitseväe juhataja andis Läti ühendstaabi vanemohvitserile kaitseväe teenetemärgi

Autasu üleandmistseremoonial kaitseväe peastaabis tänas kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem kolonelleitnant Māris Tūtinsit olulise panuse eest strateegilise kommunikatsiooni valdkonna õppetegevuse toimimisse Balti Kaitsekolledži kursustel ja koostöö eest Eesti kaitseväega.

Kolonelleitnant Tūtins oli aastaid heaks koostööpartneriks Eesti strateegilise kommunikatsiooni valdkonnale panustades ühisõppustesse ning juhtides NATO strateegilise kommunikatsiooni oivakeskuse projekte. Balti Kaitsekolledži kursuste strateegilise kommunikatsiooni moodulid on tema välja töötatud ning ta on jätkanud Balti Kaitsekolledži toetamist ka hiljem. Detsembrist 2019 on kolonelleitnant Tūtins määratud teenistusse Läti ühendstaapi, kus ta on peamiseks partneriks Kaitseväe Peastaabile sõjaaja operatiivplaneerimises.

Kaitseväe teenetemärk on kaitseväe kõrgeim autasu. Teenetemärgil on kaks liiki – kaitsealaste teenete eest, mida antakse Eesti riigikaitse tugevdamisel osutatud teenete vääristamiseks ning lahinguliste teenete eest.

Fotod: pildid.mil.ee

Keri üles