Jäta menüü vahele

Kaitseväe käsivõitluse kursus aitab kasvatada sõdurite julgust, initsiatiivi ning valmidust kaitselahingus

1. jalaväebrigaad koolitab juba mitmendat aastat kaitseväelasi nii relvaga kui relvata käsivõitluses. Jaanuaris toimus Tapa linnakus esimese taseme koolitus, kus relvata käsivõitluse baasteadmised omandas 12 teenistujat Scoutspataljonist, pioneeripataljonist, luurekompaniist ja toetusväejuhatusest.

Käsivõitluse kursust juhendas mitmekordne MMA Eesti meister Kaupo Kokamägi. Kursuse õppekava koostaja Scoutspataljoni ülema kolonelleitnant Ranno Raudsiku sõnul on kogu asja mõte õpetada sõduritele käsivõitluse alustalasid ning baasoskusi, et keegi ei kardaks vajadusel vastasega lähikontaktsesse võitlusesse asuda. „Kui sõdur on elementaarsed käsivõitluse oskused omandanud, on ta tunduvalt julgem ja enesekindlam ega karda neid oskusi kasutada. Näiteks kaevikus vastasega kokku sattudes ollakse valmis ka temaga silmast-silma võitlema,“ ütles kolonelleitnant Raudsik.

Lisaks erialaspetsiifilistele oskusetele on kursusel oma koht ka sõdurite füüsilise taseme parendamisel. Olenevalt kursuse tasemest õpitakse efektiivsemalt ründama ning end paremini kaitsma. Samuti käiakse nii teoorias kui praktikas üle, kuidas vastane kahjutuks teha, end rünnaku ajal relvaga kaitsta, kahtlaseid isikuid kinni pidada, läbi otsida, transportida ning veel palju muud, mis võib lahinguväljal vajalikuks osutuda.

Käsivõitluse kursus on jagatud kolmeks tasemeks, kus iga tase täidab vastavat eesmärki. Esimene tase on relvata käsivõitlus, kus keskendutakse eelkõige baasteadmistele ning elementaarsetele käsivõitluse oskustele.

Teise taseme koolitusel õpetatakse juba nii relvaga ründamist kui ka kaitsmist, mida võib vaja minna näiteks olukorras, kui laskemoon on otsas või ei jõua relva salve vahetada. „Teisel tasemel õpetame, kuidas kasutada relva vastase löökide blokeerimiseks, erinevaid tõrjetehnikaid. Samuti seda, kuidas kasutada võitluses löömiseks vintrauda, kaba, salve või kuidas vastase haardest välja murda,“ selgitas kolonelleitnant Raudsik.

Kolmandal tasemel koolitatakse välja kaitseväelasi, kes on käsivõitlusest süvitsi huvitatud ning soovivad sel alal ka instruktorina edasi tegutseda ning enda üksuste sõduritele edasi anda 1. ja 2. taseme koolituse teadmisi.

Keri üles