Jäta menüü vahele

Kaitseväe logistikakoolis algas nooremallohvitseride erialakursus sõjaväelogistikutele

„Pärast mitmeid aastaid on logistika nooremallohvitseride erialakursus taas konsolideeritult üle kaitseväe toimumas logistikakoolis. Väljaõppe ühtlustamine sellisel viisil annab kindlustunde, et tulevased jao- või meeskonnaülemad on olemata oma koduüksusest oskustelt ja teadmistelt ühesugusel heal tasemel. Ühtne väljaõpe tagab sõjaväelogistikute hulgas parema üksteisemõistmise ja sarnased protseduurid logistika kui protsessi kujundamisel ning see on toimiva koostöö aluseks kõigis kriisisituatsioonides,“ ütles logistikakooli ülem major Riho Juurik.

Kuue nädala kestel õpitakse kõike, mida esmatasandi sõjaväelogistikud oskama peavad. Lisaks erialase meeskonnatöö planeerimis- ja juhtimisoskustele käsitletakse kaitseväe logistilise süsteemi toimimist, lahinguteenindustoetuse teooriat ja praktilisi oskuseid ning võimalike ohutegureid. Kursuse läbinud kaitseväelased on võimelised iseseisvalt juhtima jao suurust lahinguteenindusallüksust taktikalistes logistikaoperatsioonides ning võivad oma koduüksuses teenida kas kütusemeeskonna, hoolduse- ja remondimeeskonna, väliteenistuse meeskonna, varustusmeeskonna või transpordijao ülematena.

Kursusel osaleb 102 ajateenijat ning 18 tegevväelast 1. jalaväebrigaadist, õhuväest, mereväest ja toetuse väejuhatusest. Kursuse läbimise järel omistatakse neile nooremseersandi auaste ning nad jätkavad teenistust oma koduväeosades.

Kaitseväe toetuse väejuhatuse logistikakooli põhiülesanne on logistika taseme-, funktsiooni-  ja täiendusõppe korraldamine ning kaitseväe logistikavaldkonna arendamine. Logistikakool loodi 2003. aastal tagalapataljoni koosseisu (praegune toetuse väejuhatuse logistikapataljon), eesmärgiga arendada Eestis sõjaväelogistikute väljaõpet. Logistikakool asub Ämari lennubaasi territooriumil.

Keri üles