Jäta menüü vahele

Kaitseväe luurekeskus sai uue ülema

Neljapäeval, 14. septembril andis pidulikult rivistusel kaitseväe luurekeskuse senine ülem kolonel Margo Grosberg üksuse juhtimise üle kolonel Ants Kiviseljale.

„Mul on suur au ja vastutus asuda juhtima luurekeskust sellisel väljakutsete rohkel ajal. Kõigepealt tahan tänada kolonel Grosbergi tema pühendumise ja suure panuse eest luurekeskuse töö juhtimisel. Ühtlasi on hea meel tõdeda, et keskuses töötavad kompetentsed ning usaldusväärsed kolleegid, kellega koos jätkame eelhoiatuse ning luureinfo kogumist ja töötlemist, tagamaks olulise info jõudmine kaitseministeeriumile ning kaitseväe juhtkonnale. Seisame jätkuvalt selle eest, et Eesti oleks parimal viisil kaitstud,“ ütles kaitseväe luurekeskuse värske ülem kolonel Ants Kiviselg.

„Viimased viis aastat, mil olen juhtinud luurekeskust, on olnud üht- või teistpidi pikad ja pingelised aga samas ka väga huvitavad ja täis ootamatuid väljakutseid. Eriti pingelised on need olnud viimased aastad alates 2021. aasta kevadest,“ ütles kaitseväe luurekeskuse endine ülem kolonel Margo Grosberg rivistusel peetud kõnes. „Vaadates tagasi sellele viimasele viiele aastale siin keskuses, siis me oleme arendanud ja jätkuvalt arendamas olemasolevaid võimeid. Keskus ei oleks täna oma arengus ja seisus kindlasti selles kohas, kus oleme, ilma selles teeniva isikkoosseisuta, partnerite, liitlaste ja sõpradeta. Tänan teid kõiki ja jätkake samas vaimus!“

Kolonel Kiviselg on olnud kaitseväes teenistuses erinevatel ametikohtadel kokku üle 25 aasta. Teda on muu hulgas autasustatud Maaväe ohvitseri hõberistiga, 1. jalaväebrigaadi rinnamärgi ning Scoutspataljoni teenetemärgiga.

​Alates 2018. aastast kaitseväe luurekeskust juhtinud kolonel Margo Grosberg on olnud vormikandjana teenistuses piirivalves kui erinevatel ametikohtadel kaitseväes kokku üle 30 aasta. Teda on muu hulgas autasustatud Kotkaristi IV klassi teenetemärgiga, Prantsusmaa V klassi riikliku teenetemärgiga, Leedu sõjaväeluure eriteenete medaliga, Välisluureameti eriteenete medaliga, Politsei- ja Piirivalveameti teenetemärgiga, Luurekeskuse teenetemärgiga, Kaitseväe Peastaabi teeneteristiga ning Kaitseministeeriumi kuld-rinnamärgiga. 2022. aastal tunnustati kolonel Grosbergi kaitseväe aasta ohvitseri tiitliga.

Kaitseväe luurekeskus tegeleb riigisaladuse kaitsega Eesti riigis ning korraldab ja kontrollib muuhulgas ka salastatud teabe kaitse nõuete täitmist kaitseväes ja Kaitseliidus.

Fotod

Keri üles