Jäta menüü vahele

Kaitseväe luurekeskuse ülevaade olukorrast Ukrainas

Ukraina on tõenäoliselt teadlikult varjanud oma pealetungi alustamise aega, eesmärgiga hoida okupante teadmatuses, sundida neid kaitsele ja takistada neid initsiatiivi haaramast.

Erinevad Ukaina, Vene Föderatsiooni ja rahvusvahelised allikad on väitnud erinevaid pealetungi alguse aegasid ning andnud pealetungile „valestarte“. Seejuures jätkub sõjategevus kogu rindejoone ulatuses, toimuvad lokaalsed rünnakud. Jätkuvad Ukraina kujundavad operatsioonid eesmärgiga saavutada paremad positsioonid, halvata vastase juhtimine ja logistika ning hävitada pealetungi peatamiseks vajalik tehnika (eeskätt õhutõrje, suurtükid, tankid). Avalike allikate põhjal kandsid Venemaa Föderatsiooni relvajõudude (VF RJ) üksused sellise Ukraina raketirünnaku käigus Donetski oblastis Mariupolis märkimisväärseid kaotusi (kuni 150-200 sõjaväelast). VF RJ marginaalsest edust on teatatud Donetski oblastis Avdijivka ja Marjinka piirkondades. Kokkuvõttes pole kumbki pool märkimisväärselt territooriumi võitnud.

Venemaa Föderatsiooni relvajõudude rünnakute arv Ida-Ukrainas on olnud langustrendis alates veebruari lõpust. Peale 19. maid on rünnakute arv langenud märkimisväärselt ning toimub üksuste reorg. Erasõjafirma Wagner on väed Bahmuti linna keskmest välja viinud. Linna ümbruses toimuvad nii VF kui Ukraina lokaalsed rünnakud. Märkimisväärne aktiivsus on piki põhimaanteed M03, mis viib Bahmutist Slovjanskisse – viimane on Ukraina peamine kaitsekeskus Donetski oblastis. Enne linna asuvad Ukraina põhikaitseliinid, milleni VF RJ üksused pole jõudnud. Veel pole okupandid proovinud liikuda isegi Tšassiv Jar-i linna, mis asub Bahmutist vaid 5km kaugusel. VF väga tõenäoline järgnev eesmärk käesoleval kalendriaastal on Donetski oblasti täielik vallutamine. Sellega seoses algab tõenäoliselt hiljemalt sügisel tugev surve Ukraina positsioonidele joonel Tšassiv Jar-Siversk-Torske.

Üle 9 kuu kestnud Bahmuti lahingus on VF kandnud püsivaid kaotusi surnute, haavatute ja teadmata kadunutena üle 40 tuhande inimese. Sellest umbes poole on võtnud vastu regulaararmee ja pool erasõjafirma Wagner. Kokku on VF käesolevas sõjas kaotanud üle 200 tuhande inimese. Võrdluseks, Afgaani ja kaks Tšetšeenia sõda kestsid kombineerituna kokku 11,5 aastat ning NL/VF kaotused ulatusid erinevate hinnangute järgi kokku 145 kuni 163 tuhandeni. Kaotuste teadvustamine ühiskonnas võttis aastaid, kuid oli vältimatu.  Samas on oluline välja tuua, et arvuliselt on VF suutnud Ukrainas isikkoosseisu kaotused asendada, isegi kui uute värvatute väljaõpe on kehvem. Jätkuvägede saatmine toimub endiselt. Samas Ukraina territooriumi kiireks vallutamiseks vajab VF senisest märkimisväärselt soosivamat jõudude vahekorda (ca 1:1 asemel 1:3). Seega vajadus mobilisatsiooni uue suure laine järele on endiselt olemas, kuid tõenäoliselt oleks tegemist rahva seas ebapopulaarse otsusega.

Eile, 01. juunil algas VF RJ-s uus väljaõppeperiood. Isikkoosseis on jätkuvalt laiaulatuslikult seotud käimasoleva sõjaga. Seetõttu on puudu instruktorkoosseisust ning väljaõppe aktiivsus tuleb ka suvisel väljaõppeperioodil peaaegu kindlalt tavapärasest tasemest madalam. Väljaõpperessursse peab jaguma paralleelselt nii ajateenijatele, mobiliseeritutele, vabatahtlikele kui uutele lepingulistele sõjaväelastele. Ajateenijate väljaõppele mõjub pärssivalt ka asjaolu, et neid saadetakse massiliselt VF läänepiiri kaitsma, eelkõige Belgorodi oblastisse. Jätkub uute ajateenijate teenistusse kutsumine – neid plaanitakse värvata 147 tuhat, mis on viimas seitsme aasta suurim number. Ajateenijate arvu suurendamise saavutamiseks kiitis valitsuskomisjon MAI lõpus heaks ülemise piirvanuse tõstmise 30 eluaastale. Samas alumine piirvanus plaanitakse tõsta ülespoole alles 2026. aastaks. See võimaldab kutseealiste baasi lähiaastateks suurendada tavapäraselt 6,5 miljonilt 8 miljonini aastal 2024.

Keri üles