Jäta menüü vahele

Kaitseväe luurekeskuse ülevaade olukorrast Ukrainas

Võrreldes eelmise nädalaga on Ukraina sõjas toimunud väga vähe uusi edasiminekuid (v.a Krimmi suure nähtavusega süvalöök).

Taktikalisel tasandil jätkavad Ukraina üksused Zaporižžja oblastis Orihhivi suunal Robotõne sillapea kindlustamist ja laiendamist ning on sisenenud Novoprokopivka ja Verbove asula äärealadele. Ennekõike tegutsevad jalaväe taktikalised üksused, mis sobivad just kindlustatud rajatiste vallutamiseks, toetatuna kaudtulega. Miiniväljad piiravad endiselt manöövreid lahingutehnikaga. Venemaa relvajõud on üritanud mitut kohaliku tähtsusega vasturünnakut, kuid need ei ole oodatavat kasu toonud. Samal ajal tugevdab Venemaa Tokmaki kaitset ning rajab uut kaitsevööndit Berdjanski suunal. Operatiivtaseme edu, millega Ukraina suudaks Krimmi maismaakoridori täielikult läbi lõigata, on lähiajal siiski keeruline saavutada.

Avalikel andmetel on Robotõne kaotamine toonud kaasa ka muudatusi Venemaa sõjalises juhtkonnas. Kin-plk Teplinski (Venemaa õhudessantvägede ülem) eemaldati Zaporižžja suuna kaitseoperatsiooni juhtimisest Gerassimovi isiklikul käsul pärast Robotõne kaotust ja edasist ebaõnnestumist Ukraina relvajõududele katla loomisel Robotõne alal 7. (m)RDD jõududega (rünnak vastase tiivale idast Novofedorivka – Robotõne suunas) ja 76. RDD jõududega (rünnak vastase tiivale Kopani – Robotõne suunas). Kin-plk Teplinski on ka varem korduvalt sattunud konflikti Gerassimoviga.

Ülejäänud rindelõikudes on olukord püsinud suuremate muutusteta. Ukraina relvajõudude üksused on jätkanud survet Bahmuti suunal. Bahmuti isoleerimiseks jätkub süsteemne, ent raske edenemine, mis ei taga kiiret edu, sest maastiku eripära soosib vaenlase kaitsvat tegevust.

Venemaa suurendab survet Kupjanskile. Praegusel ajal valmistab vaenlane piirkonnas lahinguruumi ette (hävitati sild üle Oskili jõe) ning endiselt kontsentreerib üksusi. Siiski pole 25. üldvägede armee üksuseid otsustavalt rakendatud ning kompav tegevus toimub Ukraina üksuste sidumisel ja operatsioonilise dilemma tekitamiseks, et sundida Ukrainat olukorrale otsustavalt reageerima. Lõmani-Kupjanski suunal on olukord endiselt raske, kuid kontrolli all.

Suurt tähelepanu on saanud Ukraina tehtud rünnak Musta mere laevastiku staabile Sevastoopolis. Tegemist on siiski ühe episoodiga mitmest eri süvalöögist Krimmis asunud kõrge tasuvusega sihtmärkidele, mis kõigi rakendatud koostoimemeetmetega jõudsid täpselt ja õigeks ajaks oma sihtmärkideni. Ukraina on sellega veenvalt näidanud, et suudab mõjutada sihtmärke kogu Krimmi ulatuses enda kavandatud viisil. See on pannud ka Venemaa kõrgema sõjaväelise juhtkonna iseenda julgeoleku pärast muretsema ning otsima selle tagamiseks uusi võimalusi. Ukraina tegevus tõestab kindlalt, et keegi neist pole enam väljaspool löögiulatust.

Keri üles