Jäta menüü vahele

Kaitseväe luurekeskuse ülevaade olukorrast Ukrainas

Lahingutegevus jätkub kogu rinde ulatuses, kusjuures päevas toimub umbes 120 rünnakut.

Viimase nädala jooksul on hakanud avalduma Ukraina relvajõudude käsutusse saabunud uue relvastuse ja laskemoona mõju. Seetõttu pole Venemaa Föderatsiooni relvajõud (VF-i RJ) viimastel päevadel üheski suunas enam edu saavutanud või seda vaid marginaalsel tasemel. Siiski jätkab Venemaa ründetegevust endise raevukuse ja terroriga Ukraina tsiviilelanike ja -objektide vastu.

Lahingutegevuse põhiosa on endiselt koondunud rinde põhja- ja idaossa, Harkivi, Luhanski ja Donetski oblastis. VF-i RJ on Harkivi suuna operatsioonitempot aeglustanud ning jätkavad oma tegevustes Vovtšanski asulas Vovtši jõe põhjakalda konsolideerimist ja puhvertsooni kindlustamist. Kuna Venemaa täiendab piirkonnas asuvaid vägesid, siis võidakse ühtlasi luua ka eeldusi ründetegevuse laiendamiseks lähiajal teistele piirialadele.

Donetski piirkonnas jätkub VF-i relvajõudude pealetung endise intensiivsusega, laiendades kontrollitavat territooriumit väikeste taktikaliste edenemistega, kuigi nende tempo on selgelt aeglustunud. Peamine lahingutegevus suuremate taktikaliste muudatusteta on koondunud jätkuvalt Pokrovski ründesuunal Otšeretine piirkonda ja Pervomaiski ümbrusesse ning Tšassiv Jari survestamisele.

Rinde lõunaosas Zaporižžja oblastis jätkuvad lahingud Robotõnes, kuid rindejoonel muudatusi ei ole. Samuti hoiavad Ukraina RJ sillapead üle Dnepri jõe.

VF-i RJ annavad endiselt kaudtulelööke piirialadel ja süvalööke Ukraina suuremate asulate ja energiataristu pihta. Ukraina aga jätkab süsteemseid süvalööke, rünnates mitmeid militaarobjekte Krimmis ja Venemaa territooriumil asuvaid naftatööstusega seotud objekte.

Keri üles