Jäta menüü vahele

Kaitseväe luurekeskuse ülevaade olukorrast Ukrainas

Lahingutegevus jätkub kogu rinde ulatuses, kuid suuri muudatusi rindel toimunud ei ole.

Harkivi suunal olev Venemaa relvajõudude rünnak on Ukraina poolt seisatud ning võimalik, et Ukrainal on õnnestunud vabastada Vovtšanski linnast kirdes oleva Tõhhe/Tykhe küla. Tegu pole küll suure asulaga (elanikke alla 200), kuid näitab, et Ukraina relvajõud mitte üksnes ei suutnud Venemaa edenemist aeglustada ja peatada, vaid sooritavad ka edukaid vasturünnakuid ning seda Venemaa relvajõudude pealöögisuunal.

Vovtšanski linnas sees on jätkuvalt mõlema osapoole üksused ning toimuvad tänavalahingud, muuhulgas on linnas olevas agregaaditehases sisse piiratud vähemalt 100 okupanti.

Rohkem edu on Vene relvajõududel Donetski oblastis, kus Ukraina väed on sunnitud taanduma Rozdolivka asulast Bahmuti lähistel. Venemaa relvajõud on samuti külasse sisenenud.

Venemaa relvajõud on rindepiirkonnas hakanud üha enam üksuste kiiremaks liigutamiseks kasutamas ATV-sid ja mootorrattaid, mis ei paku mingit kaitset. Kui tagalas liikudes on antud vahenditel suurem tõenäosus sihtpunkti kohale jõuda, siis eesliinil ja selle vahetus läheduses võrdub see enesetapuga.

Samuti on Venemaa relvajõudude kaotused endiselt suured, on tulnud teateid, et näiteks 60. Motolaskurbrigaad on kaotanud 90% isikkoosseisust ja ühes 76. Ründedessantdiviisi üksuses (tõenäoliselt roodus) on 116-st võitlejast alles jäänud vaid 7. Teadetes ajaperioodi täpsustatud pole ja võimalik, et tegu on liialdustega, kuid nii rindel olevatele võitlejate kui nende lähedaste moraalile sellised väited positiivset mõju ei avalda.

Keri üles