Jäta menüü vahele

Kaitseväe luurekeskuse ülevaade olukorrast Ukrainas

Lahingutegevus jätkub kogu rinde ulatuses. Vene Föderatsiooni relvajõudude rünnakute intensiivsus on tõusnud isegi kuni 190 rünnakuni ööpäevas, jäädes keskmiselt 150 rünnakuni ööpäevas.

Venemaa on viimasetel päevadel uuesti suurendanud oma pealetungisurvet, et hoida operatiivtasandi initsiatiivi ning saavutada lähiajale seatud taktikalisi eesmärke. Jõudude tasakaal ei võimalda vene relvajõududel siiski otsustavat läbimurret üheski rindelõigus ning jätkub vaevaline kurnamissõda.

Lahingute raskuspunkt on endiselt Donetski piirkonnas, kus Vene relvajõudude pealetung jätkub suure intensiivsusega. Peamine lahingutegevus on koondunud jätkuvalt Pokrovski ründesuunal Otšertõne ja Toretski piirkonda ning Tšassiv Jari ümbrusesse.

Venemaal on õnnestunud enda kontrollitavat territooriumit väikeste taktikaliste edenemistega laiendada Otšertõne piirkonnas.  Negatiivse arenguna on vastane avanud Toretski ründesuuna, kus on lõunapoolt tehtud taktikaline läbimurre Niu-Jorki suunal. Samuti toimub ründetegevus Šumõst, et luua edaspidi eeldusi Torestkist idas asuvate eeslinnade hõivamisega Toretsk isoleerimiseks.  Lisaks on Vene Föderatsiooni relvajõududel õnnestunud laiendada oma kohalolu Tšassiv Jari idapoolses osa. Venemaa tugevdab jätkuvalt oma Donetski suuna grupeeringut ning üritab piirkonnas saavutatud edu laiendada. Siiski on Vene vägede kasutatavad reservid otsakorral ning raskuspunktide loomiseks tuleb paigutada väekoondisi ühelt suunalt teisele. See loob omakorda võimaluste aknaid Ukrainale vasturünnakuteks.

Kõrgest ründesurvest hoolimata on Ukraina kaitsetegevus püsinud efektiivsena ja üritatakse taastada oma initsiatiivi vasturünnakutega. Ukraina jätkab vasturünnakuid Harkivi-suunal Vovtšanskis ning Lõmani-suunal Ternõs, kus vastane on löödud taganema.

Teistes rindelõikudes ei ole viimasel nädalal muudatusi toimunud.

Vene Föderatsiooni relvajõud on jätkanud ka kaudtulelööke piirialadel kui ka tiibrakettide ja suure ulatusega ründedroonide süvalööke Ukraina suuremate asulate ja lennuväljade vastu. Ukraina omalt poolt on jätkanud süsteemseid süvalööke, hävitades eelhoiatuse ja õhutõrjega seotud objekte Krimmis ning Venemaa territooriumil.

Keri üles