Jäta menüü vahele

Kaitseväe luurekeskuse ülevaade olukorrast Ukrainas

Esmaspäeval, 28. veebruaril toimunud läbirääkimised Ukraina ja Venemaa (VF) vahel ei andnud tulemusi, kuna VF eesmärgiks oli deklareerida oma nõudmised, mis on olnud samad juba agressioonieelsest ajast.

VF suhtumist näitas ka delegatsiooni koosseis, kus ei olnud ühtegi kõrgema taseme välis- või kaitseministeeriumi esindajat (sic! kõige kõrgem ametnik oli VF kultuuriminister), erinevalt Ukraina delegatsioonist, mida juhtis kaitseminister.

Kokku lepiti, et järgmine kohtumine toimub mõne päeva pärast. Läbirääkimiste ajal jätkasid VF relvajõud (RJ) agressiooni ja Ukraina linnade ründamist kaudtule- ja raketilöökidega. Järjest enam laekub ettekandeid, mis kirjeldavad VF RJ üksuste poolt Ukraina sümboolika (sh lippude) ja vormide kasutamisest, mis on selge sõjaõiguse rikkumine.

VF RJ läbiviidavas pealetungis ei ole Kiievi (põhja) ja Tšernihiv – Kiiev (kirde) suundadel olulisi muutusi toimunud, kuid jätkub vägede koondamine Kiievi ümbrusse mitmelt suunalt. VF RJ jätkasid õhurünnakute ettevalmistamist ja läbiviimist Valgevene territooriumilt ning koondavad seal ka oma maismaaüksusi Kiievi suunda liigutamiseks.

Üldises pildis tegelevad VF RJ jätkuvalt logistiliste probleemidega, mis on põhjustatud pikale veninud varustusliinidest. Toimunud on selge kaudtuletegevuse eskalatsioon, eelkõige Harkivis, kus kasutatakse järjest enam mitmikraketiheitjaid.

Ukraina relvajõud jätkavad aktiivset vastupanu erinevates linnades ning sooritavad edukaid rünnakuid VF varustusliinide vastu, sh kasutades UAS Bayraktar TB2. Samuti on Ukraina relvajõud suutnud säilitada kohalikul tasemel õhutõrje võime, mis pärsib VF õhuründetegevust.

Kiievi (põhja) suund:

Üldises pildis on VF RJ on koondumas ca 30 km Kiievi piiridest, et jätkata pealetungi linna suunal. Samaaegselt toimub hargnemine Kiievist edelasuunda, tõenäolise eesmärgiga katkestada peamised maismaaühendused.

Kiievist läänes on VF RJ moodustanud mastaapse kolonni nii logistika- kui ka lahingumasinatest, mida liigutatakse linna suunas. See viitab n-ö otsustava rünnaku ettevalmistamisele. Jätkus ka pealetung Kiievi linnale, tuletoetuseks kasutati suurtükke ja mitmikraketiheitjaid. Pealetungivad vene väed on suudetud ukrainlaste poolt peatada Hosotmeli lennuväljal.

Tšernigiv – Kiievi (kirde) suund:

Hoolimata pidevatest VF RJ rünnakutest on ukrainlased on suutnud Tšernihivi hoida enda kontrolli all, mistõttu püüavad Kiievile lähenevad VF RJ üksused Tšernihivist mööduda ning otsivad alternatiivseid liikumiskoridore.

Harkivi (ida) suund:

Jätkusid rasked lahingud Harkovi ümbruses, kuid VF RJ ei ole suutnud linna vallutada. Linna rünnanud VF RJ üksused kasutasid 28. veebruari hommikul kobarmoona, mis tõenäoliselt tekitas ka tsiviilkaotusi.

Krimmi (lõuna) suund:

Pärast reorganiseerimist ja ešelonide vahetust jätkasid VF RJ pealetungi Hersonist edasi Mõkolajivi suunas ning püütakse ka edeneda Odessa suunas. Ilmnenud on märke võimalikust meredessandi ettevalmistusest Mustal merel, tõenäoliselt Odessa alale. Ukraina üksused teostavad Odessa alal ettevalmistusi dessanditõrjeks. VF väed on hõivanud Berdjanski, sealset ukrainlaste vastupanu püüavad maha suruda VF Rosgvardia üksused. Olukord Mariupolis on jätkuvalt raske, VF RJ üksused on maismaal linna peaaegu ümber piiranud ning pommitavad linna õhust, millega on kaasnenud tsiviilkaotused.

Keri üles