Jäta menüü vahele

Kaitseväe luurekeskuse ülevaade olukorrast Ukrainas

Jätkub intensiivne Vene Föderatsiooni (VF) relvajõudude (RJ) poolne Ukraina tsiviiltaristu ründamine, eelkõige õhu- ja kaudtulerünnakud ümberpiiratud või peamisteks sihtmärkideks olevates linnades nagu Kiiev, Tšernihiv, Harkiv ja Mariupol.

Nendes linnades on rünnatud väga selgelt tsiviiltaristut. Jätkub ka täppismoona kasutamine, kuid on selged märgid, et VF RJ täppismoona varud on piiratud. Vene Föderatsiooni relvajõudude üldine logistiline olukord ei ole paranenud.  

VF väegrupile ei ole veel olulist täiendust kohale jõudnud. Ülevenemaaliselt, sealhulgas Kaug-Idast laekub infot täiendavate üksuste formeerimisest ja liikumisest UKR suunal. VF-s levib informatsioon suurest hulgast hukkunutest ja haavatutest, toimub hukkunute saabumine VF-i. Proportsionaalselt rohkem kaotusi on kandnud VF RJ kõrges valmiduses olevad üksused – õhudessantväed, merejalavägi ja Spetsnaz. Näiteks on suuri kaotusi kandnud Pihkvas asuvad 76. ründedessantdiviis Kiievi suunal ja 2. Spetsnazi brigaad Harkivi suunal.

VF-s on akuutseks muutunud sõjaseisukorra kehtestamine, mis võimaldaks kehtestada täiendavaid repressiivmeetmeid rahulolematuse suhtes. Samuti võimaldaks see lihtsamalt rakendada reservväelasi ja ajateenijaid lahingutegevuses.

VF-i hõivatud aladel UKR-s on käivitatud VF televisiooni ja raadio edastamist inforuumi konsolideerimiseks. Valgevene (VV) üksuste sekkumist ei ole tuvastatud, küll aga kasutatakse VV territooriumit VF RJ kaudtule, õhu- ja raketirünnakuteks. VV püüab sõnumites ennast Ukraina-vastasest tegevusest distantseerida.

Kiievi (põhja) suund:

Ründavad Ida sõjaväeringkonna (SR) ja õhudessantvägede pataljoni taktikalised grupid (PTG). Võrreldes eelneva kahe ööpäevaga ei ole toimunud VF üksuste olulist edenemist. VF RJ mastaapne koondumine Kiievist loode- ja põhjasuunal on indikatsioon peatsest ulatuslikust pealetungist, kuid on mitmeid pärssivaid faktoreid.

Edasi liikumist raskendab kinnine maastik ning puudulik teede võrgustik. Teede lagunemiste periood (rasputitsa) ei võimalda üksuste hargnemist lahingformatsiooni, seetõttu on tekkinud seisakud. Kolonnid on pikale venitatud ning edasiliikumine toimub ainult mööda maanteid.  Ööpäeva jooksul on UKR vastutegevus olnud lokaalne, sooritatud on vasturünnakuid VF kolonnide pihta.

Tšernihiv – Kiievi (kirde) suund:

Ründavad Kesk SR PTG-d. Teadaolevalt ei ole VF RJ sellel suunal olulist edu saavutanud, VF RJ grupp ei ole jätkuvalt valmis Kiievit ida- suunalt blokeerima. Edasi liikumist takistavad tegurid samad mis Kiievi suunal.

Harkivi (ida) suund:

Ründavad Lääne ja Põhjalaevastiku PTG-d. Harkivi linn on  jätkuvalt VF kaudtule löökide all, kuid  täieliku  piiramist ei saa kinnitada. Jätkub tsiviiltaristu hävitamine kaudtulega .

Donetsk  – Lugansk suund:

Ründavad Lõuna SR 8. armee ja sellele allutatud 1. ja 2. armeekorpused. Viimase 48 tunni jooksul on lahingtegevus ägestunud, teadaolevalt ei ole UKR RJ kontaktjoone piirkonda loovutanud. Ööpäeva jooksul on olulised lahingud toimunud Volnovahha asula piirkonnas. Jätkatakse Mariupoli ära lõikamist.

Krimmi (lõuna) suund:

Ründavad  Lõuna SR ja õhudessantvägede PTG-d. VF RJ toetavad rahvuskaart. VF RJ on saavutanud osalise kontrolli Hersoni linnas, kus jätkub okupatsioonivõimu kinnistamine. Levivad kuuldused, et Hersonis on alustatud nn Donetski ja Luganski rahvavabariikide eeskujul nukuvalitsuse loomist. Mõkolajevi pärast lahingud käivad, piirkonna objektid käivad käest-kätte. Odessa suunal meredessanti ei ole toimunud.

Keri üles