Jäta menüü vahele

Kaitseväe pioneerid ehitasid Järva-Jaani uue silla

Pioneeripataljoni ajateenijad ehitasid õppuse Kevadtorm raames Järva-Jaani aleviku rannaala juurde viiva vana ja katkise jalakäijate silla asemele uue.

“Kevadtormi käigus saab tahes-tahtmata kohalik keskkond vahel kahjustada ja tuleb taluda tavapärasest suuremat lärmi. Muidugi parandame teed ja muud kahjustused, kuid kaitsevägi tahab anda kogukonnale midagi ka käega katsutavat tagasi,” ütles 1. jalaväebrigaadi pioneeripataljoni pioneerikompanii ülem kapten Raul Reiljan.

Jalakäijate sild, mis asub Järva-Jaani vallavalitsuse taga ja viib looklevale Õpetaja allikale, valmis pioneeride kätetööna umbkaudu kaheksa tunniga. Esmalt tuli võitlejatel lammutada vana rahvasuus Õpetajate sillaks kutsutud konstruktsioon, mis laudiste mädanemise tõttu üha ebaturvalisemaks oli muutunud. “See on väga populaarne rada, kuna viib alevikust randa, puhke- ja tervisealale. Oleme tänulikud, et kaitsevägi meile uue silla tegi,” ütles Järva vallavalitsuse piirkonna juht Veiko Kurim.

Kurimi sõnul oleks uue silla ehitamine vallale maksma läinud umbkaudu 5 000 eurot ning seda poleks vallal eelarvest võtta olnud. “Nüüd on kohalikel kindlasti turvalisem ja mõnusam minna alevist randa suve nautima,” lisas Kurim.

Kaitseväelased ja kaitseliitlased on nüüdseks Kevadtormi raames ehitanud kaks silda, mis jäävad kohalike kasutusse ka pärast õppust. Neist esimene valmis Soodlas ning homme ehitatakse ka kolmas sild Alavere elanikele.

Pioneeripataljoni ülema sõnul on silla ehitamine kaitseväe tänuavaldus omavalitsusele ja elanikele hea koostöö eest, kuid samas on see hea viis pioneeridele oma oskuste lihvimiseks. “Sellised ettevõtmised on saanud juba traditsiooniks. Igal kevadtormil oleme rajanud paar silda. Selline tegevus ühtib ka väljaõppega – mehed saavad arendada käsitöö oskusi, ja samas saame anda kogukonnale midagi tagasi,” ütles pioneeripataljoni pioneerikompanii ülem kapten Raul Reiljan.

1. jalaväebrigaadi pioneeripataljonis õpetatakse sõdureid miine paigaldama, käsitsema ja lahingdemineerima. Samuti õpitakse välikindlustamist, pioneeritehnika kasutamist, tõkete ja sildade rajamist. Lisaks pioneeri-erialale saavad ajateenijad ka jalaväelase ettevalmistuse.

Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist, kui ka tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Õppusel osalevad nii tegevväelased, ajateenijad, reservväelased, kaitseliitlased kui ka liitlasriikide sõdurid. Esmakordselt juhib õppust eelmisel aastal loodud diviis.

Fotod

Keri üles