Jäta menüü vahele

Kaitseväe sõjaväelogistikud osalesid Soomes õppusel

Eesti kaitseväe toetuse väejuhatuse logistikakoolis sõjaväelogistikat õppivad Kaitseväe Akadeemia kursuslased osalesid kolmepäevasel õppusel Soomes, kus ühiselt põhjanaabritega harjutati üksuste juhtimist.

„Ühise harjutusega oli kursuslastel võimalik omandada esmane kogemus täielikult mehitatud ning varustatud rühmasuurustest funktsioonipõhiste üksuste juhtimisest. See harjutus andis igale osalejale kogemuse, mida nad saavad rakendada juba oma peatselt algavas teenistuses nooremleitnantist rühmaülematena,“ ütles õppusele tagasi vaadates toetuse väejuhatuse logistikakooli ülem major Riho Juurik lisades, et lisaväärtusena said tulevased allüksuste ülemad ka rahvusvahelisel õppusel osalemise kogemuse.

Eesti kursuslased ja kaitseväe logistikakooli instruktorid koos soomlastega õppisid kolme päeva vältel tagalakompanii funktsionaalsete rühmade toimimist ning harjutasid lahinguteenindustoetuse funktsioonide juhtimist. Lisaks keskenduti õppusel teemadele nagu üksuste varustamine, transport,  meditsiinitoetus, tehnika remont ja hooldus. Harjutuste käigus tutvuti ka nii Soome kaitseväe logistikafunktsioonide kui sellel erialal teenivate inimestega, kellega Eesti sõjaväelogistikud ulatuslikul määral koostööd teevad.

Kaitseväe logistikakool on toetuse väejuhatuse allüksus, mille põhiülesanne on logistika taseme-, funktsiooni- ja täiendusõppe korraldamine ning kaitseväe logistikavaldkonna arendamine. Logistikakool loodi 2003. aastal eesmärgiga arendada Eestis sõjaväelogistikute koolitust. Logistikakool asub koos logistikapataljoniga Ämari lennubaasi territooriumil.

 

Keri üles