Jäta menüü vahele

Kaitseväe üksus siirdub välisoperatsioonile Iraaki

Eesti kaitsevägi lähetab aprillis oma üksuse välisoperatsioonile Iraaki, Ameerika Ühendriikide poolt juhitavale operatsioonile Inherent Resolve. Eesti kaitseväelased hakkavad operatsioonil täitma baasikaitse-, kiirreageerimisüksuse ja võtmeisikute julgestamise ülesandeid.

„Meie üksuste osalemine välisoperatsioonidel on andnud tugeva panuse Eesti headesse suhetesse ning koostegutsemisvõimesse liitlastega. Panustamine kogu Euroopat ja läänemaailma puudutavate probleemide lahendamisse näitab Eestit professionaalse ja tõsiseltvõetava liitlase ning usaldusväärse partnerina, kes tuleb ise ja kellele tullakse ohu korral appi,“ ütles kaitseväe juhataja kindral Martin Herem. „Liitlased tegid meile üksuste Iraaki saatmise ettepaneku ligi kaks kuud tagasi ning täna oleme olukorras, kus sõdurid lõpetavad väljaõpet ja on valmis välja lendama. See on tunnistuseks kaitseväe kiirusest ja paindlikkusest ning meie sõdurite tugevast ettevalmistusest asuda kiirelt täitma neile püstitatavaid ülesandeid.“

Iraaki suunduva üksuse põhiosa moodustab Scoutspataljoni vähendatud jalaväekompanii ESTCOY-18. Iraagis teenima hakkava kontingendi hulka kuuluvad erioperatsioonide väejuhatuse võitlejad, rahvuslik toetuselement tagalaüksusena ning staabiohvitserid ja -allohvitserid. Riigikogu poolt antud mandaadi alusel liigub esimese rotatsiooniga välja kuni 110 kaitseväelast. Rotatsiooni pikkus on ligikaudu 6 kuud.

Eesti kaitseväe kontingent asub teenima Põhja-Iraaki Erbili piirkonda, paiknedes koos rahvusvahelise ühendsihtüksusega Erbili õhuväebaasis. Eesti üksus võtab vastutuse üle Hollandi kompaniilt, mis täitis seni samu ülesandeid. Erbili baas asub linna rahvusvahelise lennujaama külje all ning seal teenib üle 4000 koalitsioonivägede sõduri. Eesti üksus elab ja teenib samades tingimustes oma liitlastest relvavendadega.

Operatsiooni eesmärgiks on nõustada ja toetada kohalikke julgeolekujõudusid, kuni nad suudavad iseseisvalt alistada terroriristliku islamirühmituse Daesh, luues tingimused edasiseks julgeolekualaseks koostööks. Islamiäärmuslus on jätkuvalt ohuks turvalisusele Euroopas ja kogu maailmas. Terrorismivastane võitlus on üks prioriteetidest Eesti liitlastele Ameerika Ühendriikidele, Prantsusmaale ja Ühendkuningriigile. Samuti käsitleb NATO terrorismi Venemaa kõrval ühena kahest suuremast ohust NATO liikmesriikidele.

Ameerika Ühendriikide poolt juhitud operatsioonil Inherent Resolve (OIR) osalemisega annab Eesti otsese panuse võitluses terrorismi ja teiste tõsiste julgeolekuohtude vastu, mis puudutavad nii Euroopat, NATO liikmesriike kui Eestit ennast, kinnitades sellega valmisolekut panustada koos oma liitlastega julgeoleku tagamisse just seal, kus julgeolekuohud asuvad, toetades omakorda Eesti julgeolekupoliitiliste eesmärkide saavutamist.

Eesti üksuse osalemine rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Iraagis annab meie kaitseväelastele olulisi teadmisi ja kogemusi koos võimalustega end operatsioonialases keskkonnas proovile panna, suurendades kaitseväe professionaalsust.

Eesti otsustas liituda Ameerika Ühendriikide juhitava sõjalise koalitsiooniga Iraagis operatsiooni Inherent Resolve (OIR) raames juba 2016. aastal, kuid senine mandaat võimaldas kuni 5 kaitseväelase lähetamist ühendsihtüksuse staapi. Varasemalt on Eesti osalenud Iraagis operatsioonidel Iraqi Freedom (OIF) aastatel 2003-2009 ja NATO Mission Iraq aastatel 2005-2011 ja alates 2018. aastast tänaseni.

Eesti kaitseväelased on osalenud erinevatel välisoperatsioonidel ligi 30 aastat.

Keri üles