Jäta menüü vahele

Kaitseväe uueks peakaplaniks pühitseti major Gustav Kutsar

Täna Tallinna Toomkirikus toimunud jõuluaja 2. missal pühitseti ametisse kaitseväe uus peakaplan major Gustav Kutsar.

„Peakaplan Kutsarile tahan panna südamele, et meie inimesed, kes on kaitseväe sisu ja selgroog  – et meie kaplanid leiaksid nende juurde tee ning vastupidi. Iga inimese jaoks peab kaplanil jaguma aega ja kaasamõtlemist,“ ütles kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras Toomkirikus seniselt peakaplan kolonelleitnant Taavi Laaneperelt ameti üle võtnud major Gustav Kutsarile. 

Uue peakaplani major Gustav Kutsari sõnul on kaplaniteenistuse juhtimise ja arendamisega seoses teda ootamas palju olulisi ülesandeid nagu kaplaniteenistuse vabade ametikohtade täitmine ning teenistuse tegevusega seotud käsiraamatute avaldamine. Samuti on Kutsari sõnade kohaselt uue peakaplani üheks ülesandeks senisest tihedam koostöö Kaitseliiduga: „2017. aastal olen lubanud panustada Kaitseliidule – organisatsioon on saanud juurde nii ülesandeid kui liikmeid ja selle valguses on ülimalt vajalik ka Kaitseliidu kaplaniteenistuse arendamine.“

Major Gustav Kutsar on lõpetanud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituudi (1999) ning omandanud teadusmagistri kraadi politoloogias Tartu Ülikoolis 2007. aastal.

Erialaliselt on ta end täiendanud NATO koolis Oberhammergaus, keskastmekursusel Kanadas ja kõrgematel riigikaitsekursustel Eestis.

Vaimulikule tööle pühitseti Gustav Kutsar diakonina 5. detsembril 1989 ja ordineeriti õpetajaks 16. jaanuaril 1991. Kutsari teenida olid Saaremaa Jaani, Karja ja Valjala kogudused ning 1991-1993 ka Muhu kogudus. Tema ettepanekul taastati 1993. aastal Pöide kogudus ning 1994. aastal asutas ta uue koguduse Orissaare alevis. Septembris 2000 sai temast Tartu Maarja koguduse õpetaja.

Kaitseväeteenistust alustas Kutsar 2002. aastal, 2004-2005 viibis ta sõjalisel välismissioonil Kosovos. 2013 asutas ta koos 7 kaasvõitlejaga Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingu. Teenistuse jooksul on teda autasustatud erinevate teenetemärkidega.

Kaitseväe kaplaniteenistuse missiooniks on toetada kaitseväge tema põhiülesannete täitmisel, kandes hoolt isikkoosseisu ja nende perede usulise ning vaimse toetuse ja nõustamise eest ning 

rõhutada eetiliste väärtuste järgimist kaitseväe tegevuses.

Keri üles