Jäta menüü vahele

Kaitseväe välihaigla jõuab homme Saaremaale

Homme varahommikul alustab 1. jalaväebrigaadi tagalapataljoni baasil moodustatud toetusmeeskond kaitseväe välihaigla transportimist Tartust Saaremaale.

Plaanide kohaselt alustab kokku ligikaudu 15 sõidukist koosnev kaitseväe kolonn kahes osas liikumist 1. aprilli varahommikul marsruudil Tartu – Virtsu – Kuivastu – Kuressaare.

Pärast kohalejõudmist alustatakse välihaigla püstitamist Kuressaare haigla territooriumile, et toetada koroonapatsientide ravi. Taotluse välihaigla Saaremaale viimiseks esitas kaitseväele terviseamet.

„Konteineritest ja telkidest koosnev välihaigla on ümber seadistatud selliselt, et oleks võimalik vastu võtta võimalikult palju erakorralist ja intensiivravi vajavaid patsiente. Praegu on välihaiglas võimalik ravida üldpalatites kuni 40 patsienti või intensiivravipalatites kuni 20 patsienti,“ ütles kaitseväe peaarst kolonelleitnant Targo Lusti. Haiglakohtade kasutamise otsustab Kuressaare haigla vastavalt vajadusele.

Välihaigla on planeeritud tööd alustama 2. aprillil, koos haiglaga lähetab kaitsevägi Kuressaarde 18-liikmelise tegevväelastest koosneva meditsiinimeeskonna, kuhu kuuluvad arst, õed ja parameedikud ning ligikaudu 20-liikmelise 1. jalaväebrigaadi tegevväelastest ja ajateenijatest koosneva toetusmeeskonna, mis aitab haigla püstitamise ja logistilise teenindamisega. Ülejäänud meditsiinipersonali lähetab Kuressaarde terviseamet.

Kaitseväe Role 2 välihaigla on varustatud aparatuuriga, mis toodab õhust hingamisraskustega patsientidele meditsiinilist hapnikku. Samuti kuuluvad varustusse generaatorid, mis suudavad vajadusel tagada välihaigla elektrivarustuse.

Kaitseväe meditsiiniteenistus töötas välihaigla välja koostöös Eesti kaitsetööstuse liiduga. Kaitseväe välihaigla jääb Saaremaale terviseameti taotluse kohaselt vähemalt aprilli lõpuni.

Fotod (välihaigla transportimise ettevalmistused 31.03.2020)

Keri üles