Jäta menüü vahele

Kaitseväes alustas teenistust ligi 600 talvise kutse ajateenijat

Täna alustas kaitseväe erinevates väeosades 11 kuu pikkust riigikaitselist väljaõpet ligi 600 talvise kutse ajateenijat.

Tapa linnakusse saabus täna üle 170 noorvõitleja, kes alustavad teenistust suurtükiväepataljonis, staabi- ja sidekompaniis ning Scoutspataljonis.

1. jalaväebrigaadi väljaõppesektsiooni ülem major Lauri Kriisa sõnul on seekordne kutsealuste saabumine eelnevatest kordadest veidi erinev, kuna kaitseressursside ametiga koostöös suudeti ajateenijate saabumine tunduvalt efektiivsemalt läbi viia. „Kui varasemalt on jaanuarikutse saabunud kahel või isegi kolmel päeval ja protsess venis seetõttu pikemaks, siis nüüd teeme me seda ühe päevaga. Seega kulub formeerimisele vähem aega ning kogu üksus saab väljaõpet alustada varem,“ ütles major Kriisa lisades, et pea pooled kutsealustest alustavad liikursuurtükiväepataljonis, sest eesmärk on mehitada 1. ja 2. jalaväebrigaadi K9 üksused.

„Eelnevatel aastatel oleme peamiselt keskendunud jaoülemate välja koolitamisele, kes aitavad läbi viia suvise ja sügisese kutse sõdurite väljaõpet. Sel aastal tahame kiiremini välja koolitada rohkem K9 üksuseid,“ lisas major Kriisa.

Mereväes alustas teenistust üle 110 uue talvise kutse ajateenija, mis on ühtlasi rekordarv ajateenistuse alustajaid taasiseseisvunud Eesti mereväe ajaloos.

„Meie väeliik on jõudsalt kasvanud nii võimearendustes kui ka ülesannetes. Tänu sellele on tekkinud võimalus ka palju enamatel noortel panustada merelisse riigikaitsesse, alustades enda teenistust mereväe ajateenijana,“ ütles mereväe ülem kommodoor Jüri Saska

Mereväe ajateenistus algab sõduribaaskursusega Miinisadamas. Seejärel jaotuvad ajateenijad, väekaitse baaskursusele, autojuhi erialakursus, seireoperaatori erialakursusele ning nooremallohvitserikursusele.

Samuti alustas küberväejuhatuses üle 60, logistikpataljonis pea 40, 2. jalaväebrigaadis pea 60 ning Sõjaväepolitsei vahipataljonis pea 140 uut ajateenijat.

Talvel teenistust alustanud sõdurite ametikoht väeosas eeldab 11-kuulist väljaõpet ning nendest saavad tulevased ülemad, erialaspetsialistid ja autojuhid. Oma juhioskused pannakse proovile juba suvel, kui nendest saavad juulis teenistust alustavate noorte ülemad. Ajateenistuses saadud teadmised on ettevalmistus teenistuseks reservis ja reservteenistuse lahutamatu osa.

Kokku kutsub Kaitseressursside amet ajateenistusse kolmel korral aastas: veebruaris ja juulis, kui üheteistkümnekuulise ajateenistuse käigus õpetatakse välja reservüksuste juhtivkoosseis ja autojuhid ning oktoobris, kui kaheksaks kuuks kutsutakse ajateenistusse tulevaste reservüksuste rivikoosseis.

Fotod

Keri üles