Jäta menüü vahele

Kaitseväes lõppes logistikakooli nooremallohvitseride erialakursus

Eile õhtul lõppes traditsioonilise mõõgatseremooniaga Padise kloostri varemetes kaitseväe toetuse väejuhatuse logistikakooli nooremallohvitseride erialakursus, mis andis kaitseväele juurde 88 kvalifitseeritud sõjaväelogistikut. Ämari lennubaasis paikneva logistikakooli erialakursustel osalesid nii ajateenijad kui tegevväelased küberväejuhatuse, toetuse väejuhatuse ning 1. jalaväebrigaadi erinevatest allüksustest üle Eesti.

„Head kursuslased, teie jaoks on lõppenud kursus väike samm sõjaväelise hariduse teel, kuid see on suur samm kaitseväele meie reservarmee võimekuse kasvatamise suunas. Logistikakoolis oli teil võimalus õppida parimate praktikute käest ja tegutseda nende eeskujul ning tänu kursusel käsitletule on teil kõigil eeldus kasvada ja areneda just headeks logistikaüksuste ülemateks,“ ütles toetuse väejuhatuse logistikakooli ülem kapten Aivar Pilv kursuse lõpurivistusel ning meelde tuletades, et sellega kaasneb ka vastutus ja kohustus olla eeskujuks nii sõnades kui tegudes.

Oktoobri keskel alanud kursus seisnes sõjaväelogistikat käsitlenud erialases väljaõppes, mis on spetsialiseeruvaks pooleks pikemast nooremallohvitseride kursusest. Juba eelnevalt sõjaväelise juhtimise algtaseme saavutanud õppurid omandasid kursusel nii teoreetilised teadmised kui praktilised oskused kaitseväe logistilise süsteemi toimimises ja juhtimises. Kursuse läbinud sõdurid on võimelised iseseisvalt juhtima jao suurust lahinguteenindustoetuse allüksust taktikalise tasandi logistikaoperatsioonides ning võivad oma teenistust jätkata erinevates logistikaga tegelevates allüksustes jao- või meeskonnaülemana.

Kuus nädalat väldanud kursus päädis tavapäraselt lõpueksamite ja seersandirännakuga Harju- ja Lääne maakondade rannikualal, peale mida siirdusid sõdurid Padise kloostrisse kursuse lõpurivistusele, et saada kätte lõputunnistused, kooli sümboolikat kandvad meened ning uued auastmetunnused.

Kursuse toomine erinevatest väeosadest kokku logistikakooli on edasiminek ühtlasema taseme ja kvaliteetsema teostusega erialakoolituste andmise suunas kaitseväes, kuna koondab varasemalt eritasemelised logistikaeriala kursused ning kogu oskusteabe ühte konsolideeritud kursusesse.

Kaitseväe toetuse väejuhatuse logistikakooli põhiülesanne on logistika taseme-, funktsiooni- ja täiendusõppe korraldamine ning kaitseväe logistikavaldkonna arendamine. Logistikakool loodi 2003. aastal tagalapataljoni koosseisu (praegune toetuse väejuhatuse logistikapataljon), eesmärgiga arendada Eestis sõjaväelogistikute koolitust. Logistikakool asub Ämari lennubaasi territooriumil.

GALERII

Keri üles