Jäta menüü vahele

Kaitsevägi arvab reservi ligi 2800 ajateenijat

Lähipäevil arvatakse kaitseväes reservi viimased möödunud aasta juulis ning oktoobris ajateenistust alustanud ajateenijad, kes jätkavad oma teenistust reservis.

Tänasega arvatakse reservi kokku ligi 2800 ajateenijat, kes omandasid riigikaitsmiseks vajalikke teadmisi ja erialaseid oskusi küber- ja erioperatsioonide väejuhatustes, diviisi 1. ja 2. jalaväebrigaadides, logistika-, suurtükiväe ning staabi- ja sidepataljonides. Lisaks suundub järgmisel esmaspäeval reservi hulk mereväelasi.

„Kaheksa kuni üksteist kuud teenistust võivad tunduda rasked, kuid reservteenistus on veelgi raskem,“ ütles Tapa linnakus toimunud rivistusel 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Andres Merilo sõduritele. „Sellest hetkest peate ise hoidma ennast vormis, peate ise hoidma oma oskusi üleval ja peate olema valmis igal ajal meie kutsele vastama ja tulema teenistusse. Teie olete täieõiguslikud 1. jalaväebrigaadi meeskonnaliikmed.“

Kokku alustab tänasega reservteenistust pea 1200 diviisi 1. jalaväebrigaadi allüksustes riigikaitselisi oskusi omandanud sõdurit. Niisamuti üle 160 diviisi suurtükiväepataljoni ja ligi 140 staabi- ja sidepataljoni sõdurit.

Küberväejuhatus arvab reservi pea 80 ajateenijat, sõjaväepolitsei Vahipataljon ligi 140 ning erioperatsioonide väejuhatus mitukümmend võitlejat. Mereväe 45 mereväelast suunduvad reservteenistusse järgmisel esmaspäeval.

Möödunud nädalal arvati reservteenistusse juba diviisi 2. jalaväebrigaadi pea 770 võitlejat. Samuti diviisi logistikapataljoni üle 230 sõduri, kelle hulgas on erialalt nii jaoülemaid, parameedikuid, autojuhte, tõstukijuhte, mehhaanikuid kui ka julgestusüksuste võitlejaid. Järgmised ajateenijad tulevad logistikapataljoni juulis ning nende teenistus kestab 11 kuud. Samuti on hetkel käimas väljaõpe talvekutse alusel teenistusse tulnutele.

Ajateenistusse kutsutakse aastas kolmel korral: jaanuaris ja juulis alustavad 11-kuu pikkust teenistust eelkutsega saabunud tulevaste reservüksuste nooremallohvitserid ja autojuhid ning oktoobris kutsutakse kaheksaks kuuks teenistusse reservüksuste reakoosseis.

Põhikutse ajateenijad läbivad esimese kahe kuu jooksul sõdurioskuste baaskursuse ning alustavad seejärel üksuse koostööõpet, eelkutse ajateenijad läbivad lisaks kolmekuulisele baaskursusele vastavalt ametikohale kas autojuhi- või nooremallohvitseride väljaõppe.

FOTOD

Keri üles