Jäta menüü vahele

Kaitsevägi arvab reservi pea 3000 ajateenijat

Käesoleval nädalal arvatakse kaitseväes reservi möödunud aasta juulis ning oktoobris ajateenistust alustanud ajateenijad, kes jätkavad oma teenistust reservis.

1. jalaväebrigaadist jätkavad oma teenistust reservis ligi 1 450 ning 2. jalaväebrigaadis pea 700 ajateenijat.

„Teie oletegi Eesti riigikaitse põhijõud. Ajateenistuse jooksul läbitud väljaõpe on andnud teile teadmised ja oskused, et vajadusel kaitsta Eesti riigi iseseisvust ja terviklikkust. Täna annan ma teile veel ühe olulise kohustuse – hoida iseenda lahinguvalmidust reservis,“ ütles 1. jalaväebrigaadi ülema ülesannetes olev staabi operatsioonide ja väljaõppejaoskonna ülem kolonelleitnant Margus Sander.

„Jätkuvalt treenige ja arendage ennast, hoidke sidet oma kamraadidega ning olge kursis oma üksuse arenguga, et olla nii vaimselt kui ka füüsiliselt valmis täitma oma sõdurivandega antud lubadust. On oluline, et reservarmee suudaks lahinguvalmiduse saavutada kiiresti – saades oma üksuselt kutse, siis reageerige kiiresti ja otsustavalt nagu teid on treenitud,“ lisas kolonelleitnant Sander.

„Ajateenistus on olnud väga huvitav, positiivne ja silmi avav kogemus,“ ütles 2. jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljoni ajateenija, kompanii ülema abi lipnik Liisa Lotta Lamp. „Arenevad erinevad oskused, mis pole ainult seotud militaarmaailmaga. Sain hea juhtimiskogemuse ja juurde enesekindlust. Alustan hea meele ja piisava ettevalmistusega reservteenistust.“

Lisaks arvatakse sel nädalal reservi 113 küberväejuhatuse ajateenijat, diviisi logistikapataljoni ligi 120 ja staabi- ja sidepataljoni ligi 220 võitlejat ning nii mereväes kui Sõjaväepolitsei vahipataljonis pea 150 võitlejat. Lisaks jätkab ligi 30 võitlejat erioperatsioonide väejuhatusest oma teenistust reservis.

Ajateenistusse kutsutakse aastas kolmel korral: jaanuaris ja juulis alustavad 11-kuu pikkust teenistust eelkutsega saabunud tulevaste reservüksuste nooremallohvitserid ja autojuhid ning oktoobris kutsutakse kaheksaks kuuks teenistusse reservüksuste reakoosseis.

Põhikutse ajateenijad läbivad esimese kolme kuu jooksul sõdurioskuste baaskursuse ning alustavad seejärel üksuse koostööõpet, eelkutse ajateenijad läbivad lisaks kolmekuulisele baaskursusele vastavalt ametikohale kas autojuhi- või nooremallohvitseride väljaõppe.

Fotod: 
https://pildid.mil.ee/index.php?/category/62754
https://pildid.mil.ee/index.php?/category/62753
https://pildid.mil.ee/index.php?/category/62751
https://pildid.mil.ee/index.php?/category/62755

Keri üles