Jäta menüü vahele

Kaitsevägi esitles Tapal oma uut soomusvõimet

Kaitseväelased tutvustasid eelmisel nädalal Eestisse saabunud jalaväe lahingumasinate tehnilisi lahendusi ning ja võimet maastikul takistusi ületada. Jalaväe lahingumasinad CV9035 on toodetud Rootsis BA Systems Hägglunds AB poolt. Masinatel 600 kilovatine Scania V8 diiselmootor ja relvastuseks on 35 millimeetrine kahur Bushmaster III, mille efektiivne laskeulatus on 4 km ja kiirus 200 lasku minutis, aga ka 7,62 mm kuulipilduja ning 10 kild- ja suitsugranaadi laskeseadet.

Uue soomusvõimega olid kutsutud tutvuma nii kaitseminister Hannes Hanso, Hollandi suursaadik Eestis Karen van Stegeren, kaitseväe juhataja asetäitja brigaadikindral Indrek Sirel kui ka ümberkaudsete omavalitsuste juhid.

„Soomusmanöövrivõime loomist on ette valmistatud aastaid. Arvesse on võetud sõjaline ohupilt, sõjamängude tulemused, võimelüngad, Eesti maastiku iseärasused, olemasolev relvastus, teiste suurte hangete maht ja ajaraam,“ ütles kaitseminister Hannes Hanso. „Eesti riigikaitse arengule annab tugevuse meie rahva kaitsetahe ja poliitiline kokkulepe paigutada Eesti sõjalisse riigikaitsesse üle kahe protsendi SKPst. Just rahva tahe ja poliitiline konsensus andsid võimaluse astuda see pikk ja oluline samm kaitseväe arengus.“  

Eelmisel nädalal saabus Eestisse esimese partii Hollandist hangitud soomustehnikat, mille hulka kuulus kaksteist jalaväe lahingumasinat CV9035 ja üks Leopard 1 baasil ehitatud naastetank. Saabunud soomustehnika paikneb alaliselt 1. jalaväebrigaadi Tapa linnakus, kus soomuskooli Hollandis ja Soomes õppinud instruktorid alustavad oktoobris mehaanikute ning jaanuaris meeskonnaliikmete väljaõpet.

„Madalmaadest targalt soetatud moodsad jalaväe lahingumasinad on  maastikul suure läbimisvõimega, kõrge soomuskaitsega, muljetavaldava tulejõuga, kõrgtehnoloogilised ja suudavad võidelda koos liitlaste tankidega,“ ütles kaitseminister Hanso.

Kaitsevägi relvastab jalaväe lahingumasinatega CV 9035 elukutselistest sõduritest koosneva Scoutspataljoni, mis tähendab, et Scoutspataljon muutub motoriseeritud üksusest mehhaniseeritud üksuseks ning selle käigus vahetab CV 9035 välja praegu kasutusel olevad SISU XA-188 ratassoomukid.

Vastavalt 2014. aastal Eesti ja Hollandi vahel sõlmitud hankelepingule soetas Eesti 44 kaasaegset jalaväe lahingumasinat CV 9035EE ja kuus eriotstarbelist tanki, mis saabuvad Eestisse aastatel 2016-2018. Lisaks on Eesti sõlminud lepingu kolmekümne seitsme CV90 platvormil valmistatud toetussoomuki soetamiseks, millest enamiku on 1. jalaväebrigaad juba kätte saanud. 

Keri üles