Jäta menüü vahele

Kaitsevägi palub loodussõpradel jälgida harjutusväljadel ohutusnõudeid

Kaitsevägi tuletab loodussõpradele ja seenelistele meelde, et kaitseväe harjutusaladel ja nende vahetus läheduses liikudes tuleb enda turvalisuse huvides jälgida seal kehtivaid liikumispiiranguid ja ohutusnõudeid.

Vältimaks inimeste juhuslikku sattumist kaitseväe harjutusväljadele, on alade piirid tähistatud valge-punase või kollase-punase triipudega postidega. Laskmiste ja muu ohtliku tegevuse ajaks heisatakse harjutusväljade lipumastidesse punased lipud, suletakse sissesõiduteedel olevad tõkkepuud ning paigutatakse maastikule julgestusmeeskonnad.

Kaitseväe harjutusaladel kehtivad liikumispiirangud ajal, mil seal toimub väljaõpe. Kui väljaõpet ei toimu, ei takista kaitsevägi harjutusalade liikumist.

Kaitseväe harjutusalasid haldav Kaitseväe logistikakeskus edastab teavet harjutusaladel toimuva väljaõppe kohta kohalikele omavalitsustele, kohalikele ajalehtedele ning avaldab infot kaitseväe harjutusväljade veebileheküljel http://harjutusvali.mil.ee ning harjutusväljadel olevatel infotahvlitel.

Nii harjutusväljade internetileheküljel, kohalikes ajalehtedes kui infotahvlitel on harjutusväljade vastutvate isikute kontaktnumbrid, kellelt saab igaüks soovi korral küsida täiendavat informatsiooni harjutusväljal toimuva ja seal liikumise kohta.

Keri üles