Jäta menüü vahele

Kaitsevägi saab juurde üheksa sideohvitseri

Täna lõpetas küberväejuhatuse sidekoolis sideeriala kursuse üheksa Kaitseväe Akadeemia põhikursuse kadetti.

Sidekooli ülema kolonelleitnant Martti Lapsaniti sõnul tuleb nüüd uutel sideohvitseridel edasises teenistuses oma sidealaseid teadmisi süvendada ning neid edasi jagada ja õpetada.

Sideeriala kursusel omandavad õppurid teadmised ja oskused kaitseväes enim levinud side- ja infotehnoloogiavahendite kasutamiseks ning sidevõrkude planeerimiseks ja organiseerimiseks. Samuti oskavad nad tegutseda staabi- ja siderühma ülemana rahu- ja sõjaajal ning relvaliigi asjatundjana kuni jalaväepataljonisuuruses üksuses.

Kursusel õpiti, kuidas tagada juhtimine eri valdkondades, nagu näiteks elektrotehnika, sidetehnika, infotehnoloogia alused, sidetaktika, sidevahendid, sidevõrgud ja -protseduurid. Teooriaõpe oli kombineeritud praktiliste harjutustega nii klassis kui maastikul.

Kursuslaste õpitulemused olid tasavägised. Kursuse parimaks lõpetajaks õppetulemuste ja instruktorite hinnangu põhjal valiti kadett Alari Errit. Kadetid valisid kursuse parimaks instruktoriks Toomas Ruubeni sidetehnika teadmiste väga hea edasiandmise eest.

Sidekool on Tallinnas asuv kaitseväe küberväejuhatuse allüksus, mille põhiülesanne on anda kaitseväe tegevteenistujatele sidealast väljaõpet.

Fotod

Keri üles