Jäta menüü vahele

Kaitsevägi tänas õppuse Kevadtorm koostööpartnereid

Kaitseväe juhataja avaldas eile Toilas peetud tänuüritusel tunnustust kaitseväe õppuse Kevadtorm õnnestumisele kaasa aidanud koostööpartneritele.

„Kaitsevägi saab edukalt tegutseda tänu kohalike omavalitsuste juhtide ja kohalike elanike vastutulelikkusele ning toele. Aidates kaitseväel korraldada iga-aastast õppust, saavad kõik eestimaalased anda otsese panuse Eesti riigikaitsesse,“ ütles kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem.

Toilas peetud üritusel avaldas kaitseväe juhataja tänu kohalike omavalitsuste esindajatele, riigiametnikele, erafirmadele ja eramaaomanikele, kes on võimaldanud kaitseväel viia läbi õppuseks planeeritud manööverharjutusi.

„See on suur au, et Kevadtorm Ida-Virumaal oli ja Toila vald sai ka sellest osa. Tagasiside on väga positiivne, inimesed on pigem meelitatud sellisest tähelepanust,“ ütles Toila vallavanem Eve East.

29. aprillist kuni 17. maini kestva kaitseväe õppuse Kevadtorm 2019 põhiraskus langeb eelkõige Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnale, kuid puudutab ka Harju- ja Jõgeva maakondi.

Kevadtormil osaleb kokku üle 9000 kaitseväelase 17 riigist. Õppusesse panustavad nii maavägi, õhuvägi kui merevägi. Kaasatud on 1. jalaväebrigaad, 2. jalaväebrigaad, toetuse väejuhatus ning teised kaitseväe ja Kaitseliidu üksused. Kevadtormil osalevad ka NATO lahingugrupi ning õppuste ajaks Eestisse saabunud liitlas- ja partnerriikide kaitseväelased.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59425
Video: https://www.youtube.com/watch?v=1aqtRv3luLE

Kevadtorm 2019 videod: https://www.youtube.com/user/sodurileht
Kevadtorm 2019 galeriid: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59362

Keri üles